et | en

Õpetuskeskused

Õpetuskeskus on väljaspool Eestit asuv kõrgkool, kus toimub eesti keele ja kultuuri õpe või väljaspool Eestit asuv mäluasutus (raamatukogu, arhiiv jms), milles sisalduvat Eesti‑ainelist õppe‑ ja teabevara kasutatakse nimetatud õppes (kitsama mõistena edaspidi: mälukeskus).

Kõrgkoolide kontaktandmed leiate siit.

Õpetuskeskuste all on toodud ka väliseesti kogukondades eesti keelt õpetavate koolide ja seltside kontaktid.