et | en

Akadeemiline välisõpe

Akadeemilisel tasandil on eesti keelt ja kultuuri õpetatud välismaal üle saja aasta. Kõigepealt hakati eesti keelt õpetama Soome ja Rootsi ülikoolides. Ajaloost võib välja tuua, et soome keele lektor Karl Niclas Keckman andis juba 1833.1834. õppeaastal teadmisi eesti keelest Helsingi ülikoolis, kus 1923. aastal avati ka esimene eesti keele lektoraat, lektorina alustas tööd luuletaja Villem Grünthal-Ridala.

"Eesti Keele ja Kultuuri Akadeemilise Välisõppe Programmi 20112017" (EKKAV) eesmärk on tekitada ja arendada Eesti-huvi võimalikult paljudes haritud inimestes nii filoloogides kui ka teiste valdkondade esindajates. Lisaks keeleõpetusele pakutakse kõrgkoolides ka loenguid eesti kultuuri teemadel.

Eesti keelt ja kultuuri õpetatakse tänapäeval erinevates kõrgkoolides nii Euroopas, Ameerikas kui ka Aasias, kokku umbes 30 kõrgkoolis.

Eestist on EKKAV programmi raames saadetud lektor:

  1. Peterburi Riiklikku Ülikooli Maarika Teral,
  2. Vilniuse Ülikooli Eve Raeste,
  3. Pariisi ida keelte ja kultuuride instituuti (INALCO) Viivian Jõemets,
  4. Göttingeni Georg Augusti Ülikooli Agu Bleive,
  5. Varssavi Ülikooli Svetlana Kass,
  6. Lvivi Ülikooli Riina Roasto,
  7. Brno Masaryki ülikooli Inga Jasmine Isabel Adamson,
  8. Pekingi Välisõpingute Ülikooli Ilona Tragel,
  9. Läti Ülikooli Anette Ross.


Alates 1. jaanuarist 2017 haldab „Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2011 – 2017“ tegevusi Sihtasutus Archimedes.

http://haridus.archimedes.ee/eesti-keele-ja-kultuuri-akadeemiline-valisope

Kontaktisik Annely Tank (annely.tank@archimedes.ee)

Õppevaraga varustab ülikoole Eesti Instituut.