et | en

Avalikkuse teavitamine

Avalikkuse teavitamine

Toetuse saajad kohustuvad  kasutama Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Instituudi sümboolikat (logo) projektiga seotud üritustel, trükistes, infomaterjalides, kodulehtedel jm.

Allalaetavad logod:

Eesti Instituudi logo:

http://www.estinst.ee/uploads/EestiInstituudipuhaslogoyherealine1.jpg

Haridus- ja Teadusministeeriumi logo:

HTM_logo_est