et | en

Estophilus

Stipendiumi Estophilus eesmärk on rahastada välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide magistrantide, doktorantide ning doktorikraadiga uurijate õpinguid ja uuringuid Eestis.


Dokumentide esitamise tähtajad on 1. märts ja 1. oktoober.

Stipendium on mõeldud elamiskulude, õppemaksu ja uurimistööga seotud kulude katmiseks Eestis. Stipendiumi võib määrata korraga üldjuhul viieks kuni kümneks kuuks, erandjuhtudel ka lühemaks perioodiks. Stipendiumi suurus viieks kuuks on 2500 EUR.

Eesti keele oskus on stipendiumi taotlemisel eelis, kuid mitte tingimus.

Stipendiumi määrab Eesti Keele ja Kultuuri Akadeemilise Välisõppe Programmi nõukogu, kaasates vajadusel eksperte. Stipendiumi rahastab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ning seda haldab Eesti Instituut.

Taotlemine

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid eesti või inglise keeles:

  • Elulookirjeldus

  • Tõend selle kohta, et taotleja on magistrant/doktorant või doktorikraadi kinnitav dokument

  • Eesti teadus- ja arendusasutuse kinnitus, et ollakse valmis kandidaati vastu võtma. Vastuvõtja peab kinnituskirjas andma eestikeelse lühiülevaate uurimisteemast ja põhjendama uurimistöö tähtsust Eestile (kuni 1 A4)

  • Magistrantidel ja doktorantidel soovitus uurimistöö juhendajalt


Dokumendid palume saata ka tavapostiga märksõna “Estophilus” all Eesti Instituuti, Suur-Karja 14, 10140 Tallinn.

Taotlusvorm
Uurimistöö kava

Täpsemad taotlemise juhised

in English
Stipendiumi eeskiri


Stipendiumi saajatel palume esitada aruanne 2 kuu jooksul pärast stipendiumiperioodi lõppemist.

Aruande vorm

Lisateave Eesti Instituudist Katrin Maistelt
katrin.maiste at estinst.ee
Tel + 372 6314 355