et | en

Nõukogu

Välisõppe programmi täitmist suunab ja viib ellu eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe nõukogu (EKKAV nõukogu), milles on üheksa viieaastase ametiajaga liiget.


Välisõppe nõukogu koosseis:


Nõukogu esimees:

Birute Klaas-Lang – Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) professor


Liikmed:

Andero Adamson – Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik;

Maria Belovas - Välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor;

Margus Haidak - Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja;

Katrin Maiste - Eesti Instituudi asejuht;

Miina Norvik - Emakeele Seltsi juhatuse liige;

Hille Pajupuu – Eesti Keele Instituudi vanemteadur;

Tiina Rüütmaa – Tallinna Ülikooli lektor;

Tõnu Seilenthal – Tartu Ülikooli soome-ugri osakonna juhataja.


Asendusliikmed:

Kaire Jürgenson - Välisministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, Maria Belovasi asendusliige;

Annekatrin Kaivapalu – Tallinna Ülikooli soome keele dotsent, Tiina Rüütmaa asendusliige:

Piret Kärtner – Haridus- ja Teadusministeeriumi keele osakonna juhataja, Andero Adamsoni asendusliige.


Nõukogu koosseis on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga 11.10.2016 nr 1.1-2/16/266.Nõukogu tuleb aastas kokku keskmiselt 4 korda. Koosolekutel käsitletakse EKKAV programmiga seotud teemasid, määratakse stipendiume ja toetusi ning arutatakse Eestist lähetatud lektorite tööga seotud küsimusi.