et | en

Õppevara

Välismaa kõrgkoolid, üldhariduskoolid ja seltsid, kus õpetatakse eesti keelt ja kultuuri, saavad tellida Eestist õppevara. Tellimusi vormistab Eesti Instituudis asuv välisõppe sekretariaat kevaditi. Õppevara saadetakse välismaa kõrgkoolidele EKKAV programmi ning koolidele ja seltsidele RKP raames. Programme rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Õppevara hangitakse ja saadetakse tellijatele TASUTA, kui ei ole eraldi kokkuleppeid.

Õppevara tellimused vaatab üle ja kinnitab kõrgkoolide osas välisõppe nõukogu ning koolide-seltside puhul hariduskomisjon. Nõukogul ja komisjonil on õigus tellimust kärpida või tühistada.

Tellimuse saavad esitada üksnes välismaal eesti keelt ja kultuuri õpetavate ülikoolide, koolide, seltside vm institutsioonide esindajad õppe- ja/või teadustööks, eraisikud ei saa antud keskkonnast isiklikuks tarbeks õppematerjale tellida. Välismaal elavatel eesti keele huvilistel soovitame pöörduda nõu saamiseks kohaliku eesti lektori või õpetaja poole.

Õppematerjale on võimalik tellida elektroonses keskkonnas.


Õppematerjalide loetelus on materjale nii lasteaialastele, kooliõpilastele kui ka täiskasvanutele.

Teil on võimalik otsida nimekirjast sobivaid materjale pealkirja (märksõna), õppematerjali tüübi (õpik, CD jne), teema (nt grammatika, ilukirjandus jne) ja sihtrühma taseme (lapsed, õpilased, täiskasvanud) järgi. Nimekiri on ühtlasi soovitav ja teavitav loetelu, kus on toodud ka need teosed, mis on juba läbi müüdud.

Kui soovite tellida nimetust, mida ei leia loetelust, palun kirjutage selle pealkiri, autor, kirjastus, hind ja soovitud kogus tellimuse esitamisel kommentaaride kasti.

Tellimuse vastuvõtmise kohta tuleb teie e-mailile kinnitus. Kui te mingil põhjusel pole kinnitust saanud, palun pöörduge Katrin Maiste (katrin.maiste@estinst.ee) või Raina Ventsli (raina.ventsli@estinst.ee) poole.

Õppematerjalide hinnad on ligikaudsed ja võivad muutuda. Samuti võib mõni teos olla tellimise ajaks juba läbi müüdud.

Palume tellimuses ära märkida ka soovitud trükise tähtsus ehk vajalikkus.

Õppevara nimekirja aitasid koostada Leelo Kingisepp ja Tiina Kattel.

Õppevara tellimusi saab esitada alates 15. aprillist kuni 15. maini (Kõrgkoolidel kuni 15. juunini.)
Õppevara tellimiskeskkonna leiate SIIT.

Palume ühtlasi esitada aruande 2015/2016. õppeaasta kohta 15. maiks. (Kõrgkoolidel hiljemalt 15. juuniks.)

Aruandevormid:

ülikoolide aruande vorm

koolide-seltside aruande vorm

Küsimuste korral palume võtta ühendust Katrin Maiste (katrin.maiste@estinst.ee) või Raina Ventsli (raina.ventsli@estinst.ee).