et | en

Eesti Keele ja Kultuuri Akadeemilise Välisõppe Programm 2011–2017

Keel ja kultuur on rahvusliku identiteedi olulisemad koostisosad. Eesti keele ja kultuuri tundmaõppimine on välismaalasele kõige vahetum moodus hakata mõistma eestlasi rahvusena ning Eestit riigina. Eesti huvides on aidata kaasa pädevate Eesti‑tundjate hulga suurenemisele väljaspool Eestit.

Selleks, et suunata ja kavandada Eesti riigi toetust välismaa kõrgkoolides toimuvale eesti keele ja kultuuri õppele, on koostatud Eesti Keele ja Kultuuri Akadeemilise Välisõppe Programm. Esimene programm kehtis aastatel 20052010, praegu kehtiv on koostatud aastateks 20112017.

Programmi juhib nõukogu ja rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.


eesti keel
- võti Eesti mõistmiseks

eesti kultuur - eestlaste elukeskkond

akadeemiline - tudengite ja teiste Eesti-huviliste õpikeskkond ülikoolides

välisõpe -  üleilmne võimalus õppida eesti keelt ja kultuuri

programm - valitsuse toetatud kava eesti keele ja kultuuri õppimisvõimaluste arendamiseks väljaspool EestitProgrammi teksti leiate lisast: