et | en

Sügisvoor 2013

Projektitoetused määrab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon. Toetusi rahastab Eesti riik rahvuskaaslaste programmist läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning haldab Eesti Instituut.

2013. a sügisvoorus toetab komisjon järgmisi projekte:

1) Eesti Kool Põhja-Inglismaal, (Suur-Britannia) Eesti keele ja kultuuri koolitus Põhja-Inglismaal 2014. II pa

2) Chicago Eesti Maja/Chicago Eesti Kool (Ammeriak Ühendriigid), CEK Kooliaasta 2013-2014

3) Moskva Eesti Selts /venemaa), Eesti keele kursused

4) Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool (Taani), Eesti keele ja kultuuri õpetamine Kopenhaageni Eesti Kooli lastele

5) Leedu Eestlaste Selts (Leedu),  „Leedu Eesti Seltsi eestikeelne Pühapäevakool

6) Eesti Selts Belgias (Belgia), Eesti Kool Belgias tegevuse jätkamine

7) Amicale Education/Ecole estonienne de Strasbourg (Belgia), Strasbourgi Eesti Kooli ôppetegevus jaanuar-juuni 2014

8) Filpo S.r.l. (Bologna ja Milano, Itaalia), Bologna ja Milaano Eesti Kool 2014. a kevad ja emakeelepäevad Londonis

9) Eesti Kool Hollandis/Estse School in Nederland (Holland), HELK taotlus (kevadsemester)

10) Eesti Keeleklubi Göteborgis (Rootsi), Eesti Keeleklubi Göteborgis

11) Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis, Müncheni Eesti Kool (Saksamaa), Müncheni Eesti Kooli õpetöö taotluse toetus

12) Luksemburgi Eesti Selts (luksemburg), Luksemburgi Eesti Kooli õppetöö 2013/2014 õ/a II poolaastal

13) Helsingin Eestin Laululapset RY (Soome), Helsingi Eesti Maja laulustuudio tegevuse toetamine

14) Norsk-estisk forening (Norra), Eesti kool Oslos, 2014 kevadsemester

15) Turu kandi eestlaste ja ingerlaste selts (Soome), Kakskeelne lasteaed

16) Stockholmi Eesti Huvikool (Rootsi), Stockholmi Eesti Huvikool

17) MTÜ Välis-Eesti Kultuuri- ja Haridusühing (Ungari), Lotte Kool Lõunamaal

18) Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis (Frankfurdi Eesti Kool) (Saksamaa),, Frankfurdi Eesti Kool 2013/14 õ-a, 2. poolaasta tegevustoetus

19) Eesti Kool Londonis (Suur-Britannia), 2013-14 õa kevad

20) Eesti Kool Londonis (Suur-Britannia), Eesti keele päevad Londonis

21) Petseri Lingvistiline Gümnaasium (Venemaa), Õpilaste õppeekskursioon Tartusse

22) Eesti Rahva Muuseum (Eesti), Lastelaager "Kirju-Mirju Eesti"

23) Kreeka Eesti Kultuuriselts (Kreeka), Filmiõhtu Kilmiga

24) Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis (EÜSL) (Saksamaa), Emakeelepäevad Londonis

25) Berliini Saksa-Eesti Selts (Deutsch-Estnische Gesellschaft Berlin e.V.) (Saksamaa), Berliini Eesti Kool, Emakeelepäevad Londonis 2014

26) Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool (Taani), Emakeelepäevadel osalemine Londonis

27) Eesti Selts Belgias (Belgia), Eesti Kooli osalemine Emakeelepäevadel 2014 Londonis

28) Strasbourgi Eesti Kool (Prantsusmaa), Strasbourgi Eesti Kooli osalemine emakeelepäevadel Londonis

29) Eesti Kool Hollandis/Estse School in Nederland (Holland), Emakeelepäevad Londonis

30) Luksemburgi Eesti Selts (Luksemburg), Emakeelepäevad Londonis

31) AnniLa Ry (Soome), Emakeelepäevad Londonis

32) Stockholmi Eesti Lasteaed (Rootsi), Osalemine emakeelepäevadel Londonis

33) Eesti Kool Iirimaal (Estonian Culture and Sport in Ireland Ltd) (Iirimaa), EKI õpetajate osalemine 2014a Emakeelepäevadel Londonis

34) Eestikeelse Hariduse Selts (Soome), Eesti keele õpetajate koolituspäevad Londonis