et | en

Sügisvoor 2016

Projektitoetused määrab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon. Toetusi rahastab Eesti riik rahvuskaaslaste programmist läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning haldab Eesti Instituut.

2016. a sügisvoorus toetab komisjon järgmisi projekte:

1. Eesti Kool - Estonian School Ltd, Eesti Kool Põhja-Inglismaal, 1280€

2. Eestikeelse Hariduse Selts, Vantaa põhikoolide õppereis, 3000€

3. Eesti Kool Hollandis, HELK taotlus, 2600€

4. Leedu Eestlaste Selts, Leedu Eesti Seltsi Pühapäevakool, 1390€

5. Eestikeelse Hariduse Selts, Eestikeelse Hariduse Seltsi tegevustoetus, 2000€

6. Norra-Eesti Ühing, Eesti Kool Oslos kevadsemester 2017, 550€

7. Pirkanmaan Tuglas-seura ry, Tampere lastering, 900€

8. Eesti Lastering Ry, Draamaringi juhendaja palgatoetus, 640€

9. MTÜ Välis-Eesti Kultuuri- ja Haridusühing, Lotte Kool Lõunamaal, 1260€

10. EÜSLi Frankfurdi Eesti Kool, EÜSL Frankfurdi Eesti Kool regulaarne tegevus 2016/2017 2. pa, 1790€

11. Stockholmi Eesti Huvikool, Stockholmi Eesti Huvikool, 2000€

12. New Yorgi Eesti Kool, New York Eesti Kool, 3600€

13. Viron kulttuuriseura Mihkel ry, eesti keele õpetus, 3000€

14. AnniLa Ry, Anni Lasteaia õpetajate koolitusplaan detsember 2016-juuni 2017, 1740€

15. Mikkeli Eesti Klubi Ry, Eesti keele ja kultuuri õpetamine erinevatel meetoditel, 875€

16. Tallinna Lasteaed Pääsusilm, Helisngi kakskeelse Anni lasteaiaga koostööprojekt "Väärtuskasvatus lasteaias", 1500€

17. EÜSLi Müncheni Eesti kool, Müncheni Eesti Kooli õppetöö läbiviimine, 2700€

18. EÜSLi Kölni Eesti Kool, Kölni Eesti Kooli Emakeelepäevad 2017, 560€

19. EÜSLi Kölni Eesti Kool, Lasteteater Trumm esinemine, 600€

20. Eestikeelse Hariduse Selts, EHSi liikmete osavõtt Brüsseli emakeelepäevadest, 600€

21. Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool, Brüsseli emakeelepäevadel osalemine, 300€

22. Eesti Keeleklubi Göteborgis, Osavõtt emakeelepäevadest 2017, 600€

23. Luksemburgi Eesti Selts, Osalemine emakeelepäevadel Brüsselis 10.-12.03.2017, 414€

24. Strasbourgi Eesti Kool, Osalemine emakeelepäevadel Brüsselis 10.-12.03.2017, 216€

25. Kopenhaageni Eesti Kool ja Lasteklubi, Kopenhaageni Eesti Kooli ja Lasteklubi juhataja osalus emakeelepäevadel Brüsselis, 300€

26. Eesti Selts Belgias, Emakeelepäevad 2017 Brüsselis, 2520€

27. Norra-Eesti Ühing, Emakeelepäevad 2017 Brüsselis, 515€

28. Pariisi Eesti Kool / Ecole Estonienne de Paris, Keelepäevad 2017 ja T. Kevvai, 799€

29. EÜSLi Frankfurdi Eesti Kool, Frankfurdi Eesti Kooli osalemine Emakeelepäevadel Brüsselis 10.-12.03.2017, 300€

30. Estnischer Kulturverein in Berlin e.V., Berliini Eesti Kooli osalemine Emakeelepäevadel Brüsselis 10.-12.03.2017, 445€

31. Estnischer Kulturverein in Berlin e.V., Berliini Eesti Kooli külastab lastekirjanik Kairi Look, 365€

32. Stockholmi Eesti Lasteaed, Emakeelepäevad Brüsselis ja koolitusreis Viljandisse, 600€

33. Eestikeelse Hariduse Selts, Helsingi õpilaste õppereis Tartusse, 771€

34. Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolid, Noortelaulupeol osalemine 2017.a suvel ja ringreis läbi Eesti, 1500€

35. Eesti Kool Hollandis, Eesti Kool Hollandis 10. sünnipäev, 1100€

36. Eesti Kool Hollandis, Osavõtt emakeelepäevadest Brüsselis, 600€

37. Arteesia A.s.b.l., Euroopa eest laste ja noorte laulupeo ettevalmistus, 1000€

38. Hamburgi Eesti Kool, Üleilma eesti keele õpetajate ja koolijuhtide kohtumine 2017, 549€

39. Eesti Naisüliõpilaste Selts, Kingitus Eesti Vabariigile: suvelaager Eestis õppimisest ja töötamisest huvitatud väliseesti noortele, 1000€

40. Eesti Kool Londonis, Emakeelepäevad 2017 Brüsselis, 600€

41. EÜSLi Müncheni Eesti kool, Heino Seljamaa "Teater Kohvris", 400€

42. EÜSLi Frankfurdi Eesti Kool, EÜSL Frankfurdi Eesti Kooli draamastuudio osalemine Eesti kooliteatrite riigifestivalil, 600€

43. EÜSLi Müncheni Eesti kool, Emakeelepäevad Brüsselis 10.-12.03.2017, 250€

44. Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste õppepraktika Stockholmi Eesti lasteaias, 2500€