et | en

Tasuta õppekohad suvekursustele 2016

EKKAV programmi raames pakub Eesti Instituut välisüliõpilastele 2016. aastal tasuta õppekohti Eesti ülikoolide korraldatud eesti keele ja kultuuri suvekursustele.


Tallinna Ülikooli suvekursustele
eraldatakse kokku 16 kohta kesktaseme või edasijõudnute kursusele (11.–29. juuli 2016);

Tartu Ülikooli suvekursustele eraldatakse kokku 19 kohta kesktaseme või edasijõudnute kursusele inglise keele baasil (25. juuli–5. august 2016).

Tasuta koha taotlemiseks palume täita veebi-taotlusvorm:


millele lisada:

  • motivatsioonikiri
    Lisaks põhjendusele, miks soovitakse tasuta õppekohta, peab tasuta koha taotleja kirjeldama motivatsioonikirjas oma akadeemilist huvi Eesti suhtes ja sidemeid Eestiga nt eesti keele kursustel osalemine, kirjutatud ja kavasolevad uurimistööd jms);

  • eesti keele ja kultuuri õppejõu soovituskiri, mille võib saata teistest dokumentidest eraldi Eesti Instituuti.


NB!
Kui taotlejal pole Tallinna või Tartu ülikooli kursuse suhtes eelistust ja ta saab osaleda kas ühel või teisel, siis tuleb täita mõlema ülikooli kursuse kohta eraldi e-taotlus. Tasuta koht eraldatakse võimalusel siiski vaid ühele kursusele.


Majutus
Eesti Instituut katab kursusel osaleja õppemaksu ja majutuskulud soodsaima hinnaga kaheses toas. Juhul kui kursusel osaleja soovib muud majutust, peab ta hinnavahe ise tasuma. Majutusest loobumisel palume teha vastav märge taotluses.


Aruandlus
Tasuta õppekoha saaja peab esitama hiljemalt ühe kuu jooksul pärast suvekursuse lõppu aruande suvekursuste kohta. 

Suvekursuse tagasiside vorm

Dokumentide esitamine
Taotlusdokumendid esitada elektrooniliselt hiljemalt 10. märtsiks 2016.

Tasuta koha saajate nimekirjad avaldatakse ekkm.estinst.ee kodulehel aprilli alguses, koha saajatega võetaks isiklikult ühendust taotluses oleval e-maili aadressil.


Lisateave

Info tasuta õppekoha taotlemise kohta:

Eesti Instituut, Katrin Maiste

+372 631 4355

katrin.maiste@estinst.eeInfo kursuse ja majutuse kohta vastavast ülikoolist:

Tallinna Ülikool: tss@tlu.ee

Tartu Ülikool:  keeled@ut.ee tel: + 372 737 5357