et | en

Väliseesti õpetajate suvekool 2017

Väliseesti õpetajate suvekool toimub 27.29. juunil 2017 Tallinnas ja Naissaarel.

Sel korral oleme teemadele lähenenud sihtrühmapõhiselt. Pühapäevakoolide õpetajad on suvekooli oodatud 27. ja 28. juunil. Üldhariduskoolide õpetajaid ootame suvekooli 28. ja 29. juunil.

Suvekooli korraldab Eesti Instituut koostöös Tallinna Ülikooliga, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Raina Ventsli, raina.ventsli@estinst.ee, tel: +372 6314 355

Aeg

Teema

Muu / Koht

T, 27. juuni

1. päev pühapäevakoolide õpetajad

9.30

kogunemine ja kohv

Eesti Lastekirjanduse Keskuse tervitus (Triin Soone)

Eesti Lastekirjanduse Keskus, Pikk 73, Tln

10.00–11.30

Uuem eesti lastekirjandus, Jaanika Palm (ELK)

ELK

11.30

sirutuspaus, kohv

11.45–13.15

Lastekirjanduse kasutamine keeleõppes, Kerstin Kööp (TLÜ)

13.15

lõuna maaeluministeeriumis

Lai 39/41

14.15–15.45

"Laula, laula, suukene, tantsi, tantsi jalakene" (Laulude ja ringmängude abil keelt lihvimas) (töötuba), Maia Muldma (TLÜ)

16.30–17.45

sõit Naissaarele laevaga Monica, aruteluringid laeval

18.00

õhtusöök

Naissaar

19.00

jututuba / arutelu, HTMi ja EI esindajad

20.00 minilaulupidu Jaak Johansoniga

K, 28. juuni

2. päev

8.00

hommikusöök, pühapäevakoolide õpetajad

Naissaar

9.00–10.30

Laste keeleline areng ja kakskeelsuse mõju (seminar),
Reili Argus (TLÜ)

10.30

sirutuspaus, kohv

11.00–12.30

Õppematerjalide koostamine ja tunni ette valmistamise praktilised harjutused, Helin Puksand (TLÜ)

12.45

lõuna

9.30

kogunemine ja kohv, üldhariduskoolide õpetajad

ELK, Pikk 73

10.00–11.00

Uuem eesti noortekirjandus, Anne Kõrge (ELK)

ELK, Pikk 73

11.00–12.30

Kirjandus kui väärtushinnangute kujundaja põhikoolis ja gümnaasiumis, Priit Kruus (TLÜ)

ELK

13.00–14.15

sõit Naissaarele laevaga Monica, lõuna laevas

Kõik osalejad

14.30–16.30

Ekskursioon Naissaarel + piirkonna kultuurilooline loeng

Naissaar

16.30

kohv

16.45–18.15

Kuidas luua inspireerivaid (laua)mänge, Marju Ilves (TLÜ), Leelo Kingisepp (OÜ Iduleht)

2 rühmas

18.30

18.30–19.45

õhtusöök, üldhariduskoolide õpetajad

1. grupp lahkub Naissaarelt laevaga Monica (õhtusöök laevas), tagasi Tallinnas 19.45

19.00

jututuba / arutelu, HTMi ja EI esindajad, üldhariduskoolide õpetajad

20.00 ühislaulmine

N, 29. juuni

3. päev üldhariduskoolide õpetajad, Naissaar

8.00

hommikusöök

9.00–10.30

Kasvukeskkonna mõjust laste keelelisele arengule,
Reili Argus (TLÜ)

10.30

sirutuspaus, kohv

11.00–12.30

Tunni kavandamine LePlanneriga, Mart Laanpere (TLÜ)

12.45

lõuna

13.45–15.15

Kiusuennetus koolitunnis, KiVa koolitaja Triin Toomesaar

15.15

sirutuspaus, kohv

15.30–17.00

Õpetajalt õpetajale (iseseisvate kodutööde esitlused)

18.00–19.15

tagasi Tallinna laevaga Monica, õhtusöök laevas, tagasi Tallinnas 19.15

Majutume Naissaare Turismi- ja Puhkekeskuses.

Kavas võib tulla muudatusi.