et | en

Väliseesti õpetajate suvekool 2017

Väliseesti õpetajate suvekool toimub 27.29. juunil 2017 Tallinnas ja  Naissaarel.

Sel korral oleme teemadele lähenenud sihtrühmapõhiselt.

Pühapäevakoolide õpetajad on suvekooli oodatud 27. ja 28. juunil.

Sel aastal on teemadeks:
- uuem eesti lastekirjandus ja selle kasutamine keeleõppes (Janika Palm, Kerstin Kööp),
- kuidas laulude ja ringmängude abil lihvida keeleoskust (Maia Muldma),
- laste keeleline areng ja kakskeelsuse mõju (Reili Argus),
- õppematerjalide koostamine ja praktilised harjutused (Helin Puksand),
- kuidas luua inspireerivaid lauamänge (Marju Ilves, Leelo Kingisepp),
- kultuurilooline retk Naissaarel.

Üldhariduskoolide õpetajaid ootame suvekooli 28. ja 29. juunil.
Teemadeks:
- uuem eesti noortekirjandus (Anne Kõrge),
- kirjandus kui väärtushinnangute kujundaja põhikoolis ja gümnaasiumis (Priit Kruus),
- kuidas luua inspireerivaid lauamänge (Marju Ilves, Leelo Kingisepp),
- kasvukeskkonna mõjust laste keelelisele arengule (Reili Argus),
- tunni kavandamine LePlanneriga (Mart Laanpere),
- põhiväärtuste kujundamine keeletunnis (KiVa koolitaja Triin Toomesaar),
- kultuurilooline retk Naissaarel.


Teemades võib tulla muudatusi. Suvekooli registreerimise avame aprillis.
Ühisosana toimub kultuurilooline retk Naissaarel.


Suvekooli korraldab Eesti Instituut koostöös Tallinna Ülikooliga, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Raina Ventsli, raina.ventsli@estinst.ee, tel: +372 6314 355