et | en

Väliseesti õpetajate suvekool

Väliseesti õpetajate suvekool 2017

Väliseesti õpetajate suvekool toimub 27.29. juunil 2017 Tallinnas ja  Naissaarel.

Sel korral oleme teemadele lähenenud sihtrühmapõhiselt.

Väliseesti õpetajate suvekoolitus 2016

X väliseesti õpetajate suvekoolitus toimus 2.–4. augustil 2016. aastal Harjumaal Viinistul ja Käsmus. Sel aastal on koolituse märksõnad merekultuur, õuesõpe, lõiming, praktiline kogemus.

Väliseesti õpetajate suvekoolitus 2015

IX väliseesti õpetajate suvekoolitus toimus 6.–8. augustil 2015. aastal Viljandimaal Kopra turismitalus. Sel aastal on koolituse märksõnad loovus, pärimus ja muusika.