et | en

Välisõppe programmi analüüs 2012

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) programmi alusel on toetatud eesti keele ja kultuuri õpet välismaa ülikoolides alates 2005. aastast. Praegune programm on koostatud aastateks 2011—2017. Programmi tegevusi rahastab haridus- ja teadusministeerium, programmi haldab alates 2006. aasta sügisest Eesti Instituut. Programmi juhib 9-liikmeline nõukogu.

2009. aastal andsid väliseksperdid programmile hinnangu, mis oli aluseks uuele redaktsioonile.

Nõukogu alustas 2012. aastal EKKAV programmi tegevuste tulemusi ja mõju analüüsi aastatel 2007–2012 kõikides välisülikoolides, kus õpetatakse eesti keelt ja kultuuri.

Analüüsitakse nii olemasolevaid andmeid (välisõppekeskuste lektorite aruanded, määratud toetused jms) kui ka küsitluste tulemusi. Küsitlused on koostatud eesti keele ja kultuuri õppejõududele, õppijatele ja Estophiluse stipendiaatidele. Küsitluse läbiviimist ja vastuste analüüsi korraldab programmi nõukogu sekretariaat. Küsitlused viidi läbi perioodil 19.—30. november 2012.


Küsitluste kokkuvõtted:

Õppejõudude küsitlus

Palusime vastata praegustel ja endistel õppejõududel, kes õpetavad või on õpetanud eesti keelt ja kultuuri välismaa ülikoolis.


Õppurite küsitlus

Kogusime vastuseid nii neilt õppuritelt, kellel on eesti keel kohustuslik aine, kui ka neilt, kes õpivad seda valikainena, õhtukursusel vms.


Estophiluse stipendiaatide küsitlus

Küsitlus oli mõeldud Eestis viibinud üliõpilastele ja teaduritele, kes said stipendiumi Eesti-teemalise uurimistöö jaoks materjali kogumiseks Eestis.


Küsitlustes osalejate andmeid avaldame üksnes isikustamata kujul.


Kontakt: Katrin Maiste

katrin.maiste at estinst.ee
Tel +372 6 314 355

Eesti Instituut