et | en


Estophiluse stipendiumi taotlemine

Stipendiumit Estophilus saavad taotleda välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide magistrandid, doktoranid ning doktorikraadiga uurijad.

Stipendiumiga rahastatakse stipendiaadi õpinguid ja uuringuid Eestis, mis on seotud Eesti-teemalise uurimistöö kirjutamisega.
Stipendium on mõeldud elamiskulude, õppemaksu ja uurimistööga seotud kulude katmiseks Eestis.

Dokumentide esitamise tähtajad on 1. märts ja 1. oktoober.

Stipendiumi võib määrata korraga üldjuhul viieks kuni kümneks kuuks, erandjuhtudel ka lühemaks perioodiks. Stipendiumi suurus viieks kuuks on 2500 EUR.

Eesti keele oskus on stipendiumi taotlemisel eelis, kuid mitte tingimus.

Kui Te olete täitnud kõik väljad õigesti ja saatnud taotluse esitatud tähtajaks, tuleb taotluses toodud e-mailile kinnitus.aaaa-kk-pp

nt. MA, PhD, MA üliõpilane, PhD üliõpilane

aaaa-kk-pp

aaaa-kk-pp

Vorm siit