et | en

"Kuula ja tee" kuulamisülesannete CD

Lisa tellimusse

Ülesannete kogumik „Kuula ja tee“ on läbivalt eestikeelne ja koostatud nõnda, et seda saab kasutada mis tahes emakeelega 1.–9. klassi õpilaste õpetamisel, eesmärgiga arendada eesti keele oskust A1–A2 tasemel.

Kogumik keskendub ühele kuulamise alloskustest – juhiste ja käskude mõistmisele, arendades ennekõike detailse kuulamise oskust.
Kõik kogumiku ülesanded arendavad keeleoskust tegevuse ja liikumise kaudu, mille käigus õppija demonstreerib kuuldust arusaamist ning omandab selle abil märkamatult vajalikke keelendeid. Õppematerjal on jagatud 33 teemaks ja iga teema sisaldab omakorda kolme käskude/juhiste rühma.

CD-plaat käib komplektis samanimelise ülesannete kogumikuga.

Tüüp CD
Tase õpilased
Teema Eesti keel
Autor Leelo Kingisepp, Kaare Sark
Kirjastus MISA, Migratsiooni ja Integratsiooni SA Meie Inimesed
Aasta 2010
ISBN 978-9949-21-573-7

« Tagasi nimekirja