Õppematerjalide tellimine

Uus õppevaratoetuse arvestus

Õppevara saavad tellida kõik koolid ja seltsid, kes on esitanud õigeaegselt käesoleva õppeaasta ülevaate.  2019. aastast rakendus õpilaste arvul ja õppetöö vormil põhinev õppevaratoetuse arvestus – iga tellija saab eelnevalt teada, kui suure summa eest on võimalik õppevaratellimus esitada.

Koolid-seltsid jagunevad kolme kategooriasse:

  1. Koolid, kus eesti keel on õppekavas
  2. Koolid, kus toimuvad regulaarsed fakultatiivsed eesti keele tunnid, kuid eesti keel pole ametlikus           õppekavas
  3. Pühapäevakoolid, seltsid ja mänguringid, kus eesti keelt õpetatakse muude tegevuste kaudu

Olenevalt õpilaste arvust on kõigil koolidel ja seltsidel endiselt võrdsed võimalused õppekirjanduse tellimiseks ning kategooriad on määratud vaid õppevara õiglasema jagamise eesmärgil.

Õppevara tellimusi saavad esitada välismaal tegutsevad Eesti koolid ja seltsid kuni 15. maini ja välismaa ülikoolides töötavad eesti keele lektorid 15. juunini.

Õppevara tellimiskeskkonna leiate  http://oppevara.estinst.ee/tellimiskeskkond/?lang=et