Eesti Instituut korraldab emakeelepäeva puhul luulekonkursi

Eesti Instituut kutsub välismaal elavaid eesti lapsi ja täiskasvanuidki osalema emakeelepäeva eel luulevõistlusel teemal “Mäng”. Luuletus tuleks hiljemalt 15. märtsil 2021 esitada veebiankeedi kaudu või kui see mingil tehnilisel põhjusel tõepoolest ei õnnestu, siis võib erandkorras saata ka Heidy Kiviloole aadressil heidy.kiviloo@estinst.ee, kelle poole võib pöörduda ka lisaküsimuste korral.

Luuletus peab olema eesti keeles ja see võib olla kuni 103 sõna pikk, vormile nõudmisi ei ole.  Huvitavamad luuletused märgime ära ning auhindame rahvusvahelisel luulepäeval 21. märtsil.

Loomingulist indu!