Eesti keel ja kultuur maailmas

Väljaspool Eestit on palju kohti, kus räägitakse ja õpetatakse Eesti keelt ning kultuuri.

Ühelt poolt käib Eesti keel ja kultuur kaasas eestlastega, kes on asunud välismaale elama, teisalt soovime suurendada Eesti-huvi nende seas, kes meie maast veel midagi pole kuulnud või kes soovivad meist rohkem teada saada.

Tähtsad kontaktid

Koolid

Õpetuskeskuste all on toodud väliseesti kogukondades eesti keelt õpetavate koolide kontaktid.

Haridus- ja teadusministeerium

Haridus- ja teadusministeeriumi kaudu toetab Eesti Vabariik Rahvuskaaslaste programmi raames väliseesti kogukondadele suunatud tegevusi

Eestisse tagasipöördujatele

Abiks neile, kes soovivad Eestisse tagasi kolida