Toetused

Eesti riik toetab välismaal elavate eesti juurtega noorte eesti keele- ja kultuuriõpet. Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Instituudiga võimaldab välismaal tegutsevatele eestlastele haridusprojektide toetusi.

Väliseesti kogukondade haridusprojektid aitavad säilitada välismaal elavate eestlaste emakeelt. Vt: https://ekkm.estinst.ee/toetused/haridusprojektid/

Samuti saadab Eesti Instituut Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel välismaal tegutsevatele Eesti koolidele ja seltsidele õppematerjale. Kuna uusi koole ja seltse tuleb pidevalt juurde, on viimastel aastatel õppematerjalide tellimuste ja projektide arv aina suurenenud. Õppevara tellimusi võetakse üldjuhul vastu kevadel. Vastavalt tellimustele saadetakse raamatud, õpikud jm õppevara koolidele enamasti augustis-septembris.