Veebipõhised materjalid

Eesti keel emakeelena

http://www.meieoma.ee/

Sellest keskkonnast saab vaadata eestikeelseid lastesaateid, kuulata Mina-lugusid, joonistada, mängida, laulda karaoket jne. Mõnus keskkond lastele.

 http://www.opetaja.edu.ee/ortograafia/

Käesoleva materjal on riikliku õppekava õigekirjakursuse abimaterjaliks, mille on koostanud Erika Rummel. Õppematerjal sisaldab õigekirja põhimõtteid, reegleid, näiteid, harjutusi, töölehti.

http://www.keeleveeb.ee/

Keeleveebist leiab erinevaid eesti keele sõnastikke, tõlkesõnastikke, erialasõnastikke, koolisõnastikke, võõrkeelseid sõnastikke jm.

http://keelevara.ee/

Erinevad sõnastikud, leksikonid, teatmeteosed.

http://www.ut.ee/974879

Sõnar – õigekirja-abi mobiiltelefonis.

http://arhiiv.err.ee/

Eesti Rahvusringihäälingu video-, audio-, fotoarhiiv ning Balti Filmi- ja Meediakooli väljaannete arhiiv.

http://raadioteater.err.ee/raadioteater/kuuldemaengarhiiv

Kuuldemängude, järjejuttude ja luuletuste arhiiv.

Eesti keel võõrkeelena

https://www.keeleklikk.ee

“Keeleklikk” on internetipõhine eesti keele kursus algajatele (0-A2). Mõeldud nii vene keele kui ka inglise keele baasil õppijatele. Kursuse ülesehitus toetub põhimõttele, et õppimine on kõige tulemuslikum, kui õppida on huvitav ja lõbus ning keelenähtusi korratakse ja harjutatakse väga paljudes eri kontekstides. E-kursus võimadab õppida kõigil soovijatel eesti keelt tasuta ja piiramatult, vajalik on vaid arvuti ja internetiühenduse olemasolu. “Keeleklikk” on valminud koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

https://www.keeletee.ee/

Veebipõhine tasuta kursus B1 tasemele.

http://www.speakly.me/

Eesti keele õppimine on koodi EV100 sisestamisel tasuta. Võimalik on valida mitme erineva lähtekeele vahel. Õppekeskkond töötab nii arvutis kui nutititelefonis (vajalik rakenduse allalaadimine).

http://www.frepy.eu 

Mänguline keskkond. Eestikeelsed mängud on ee-lõpulised.

http://www.ut.ee/keeleweb2/

Tartu Ülikooli poolt välja töötatud eesti keele ja kultuuri kursused. Materjalid on mõeldud nii iseseisvaks tööks kui ka kasutamiseks õpetaja juhendamisel.

http://www.oneness.vu.lt/

Algtaseme eesti keele õppematerjalid veebilehel ONENESS (On-line less used and less taught language courses). Õppevahend on mõeldud täiskasvanud õppijale, kes soovib ühendada keeleõppe kultuurialase teabe omandamisega. ONENESS sobib nii keele iseseisvaks õppimiseks või kordamiseks kui ka õpetajale keeletunni mitmekesistamiseks. Õppevahend on loodud nii, et materjali saab kasutada koos traditsiooniliste keeleõppe­meetoditega.

http://kke.innove.ee/oppevara

Keelekümbluskeskuse kodulehelt leiab materjale eestikeelse aineõppe kohta ning erinevaid materjale nii keeletundideks kui teisteks aineteks (loodusõpetus, matemaatika, tööõpetus, keeleõpetus, ajalugu, bioloogia, muusika, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, ühiskonnaõpetus, füüsika, keemia).

http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

Sellelt leheküljelt leiate informatsiooni eesti keele tasemeeksamite korralduse ning keeleõppe kulude hüvitamise kohta. Samuti on lisatud tasemeeksamite näidisülesanded.

http://web.meis.ee/testest/

Enne eesti keele tasemeeksamile tulemist soovitame oma keeleoskust proovida Eesti keele tasemetestide kodulehel TESTEST

Eesti keele postkaardid