Eesti keele õpe välismaal

Sageli on just välismaal elavad eestlased meie maa esmased tutvustajad. Pea igas maailmanurgas võib kohata eestlasi ja nende järeltulijaid. Eestist lühemat või pikemat aega eemal viibivatel rahvuskaaslastel tekib sageli küsimus, kuidas säilitada emakeelt ja kuidas õpetada seda ka oma lastele.

Eesti keelt ja kultuuri õpetatakse nii eesti juurtega lastele ja täiskasvanutele kui ka teistele huvilistele välismaa üldhariduskoolides, täienduskoolides, pühapäevakoolides ja keelekursustel ning see püsib elujõulisena eelkõige väliseestlaste toel.

Alates 2024. aastast toetab väliseesti koolide ja seltside eesti keele ja kultuuri õpet Eesti Keele Instituut. Aastatel 2006–2023 täitis seda rolli Eesti Instituut.

Koolid

Seltsid

Eesti koolid ja seltsid maailmas: