Eesti keele õpe välismaal

Sageli on just välismaal elavad eestlased meie maa esmased tutvustajad. Pea igas maailmanurgas võib kohata eestlasi ja nende järeltulijaid. Eestist lühemat või pikemat aega eemal viibivatel rahvuskaaslastel tekib sageli küsimus, kuidas säilitada emakeelt ja kuidas õpetada seda ka oma lastele.

Eesti keelt ja kultuuri õpetatakse nii eesti juurtega lastele ja täiskasvanutele kui ka teistele huvilistele välismaa üldhariduskoolides, täienduskoolides, pühapäevakoolides ja keelekursustel ning see püsib elujõulisena eelkõige väliseestlaste toel. Eesti toetab välismaal elavaid eesti juurtega inimesi eelkõige rahvuskaaslaste programmi kaudu. Teave programmi kohta on Haridus- ja Teadusministeeriumi leheküljel: https://www.hm.ee/et/rahvuskaaslased/.

Eesti Instituut on vahendanud välismaale eesti õppematerjale, koordineerinud haridusprojektide toetusi, aidanud korraldada koolitusi, seminare ja kursuseid, kogunud ja kuvanud teavet välismaa kogukondadest toimuvast haridustegevusest 2006. aastast.

Eesti Instituut kutsub üles täiendama väliseesti koolide ja seltside kontaktandmeid.

Palume täita kontaktandmete küsimustik siin: https://forms.gle/rjRnFcixBFfPCbL96

Koolid

Seltsid

Eesti koolid ja seltsid maailmas: