Koolid

Siit leiate loetelu erinevatest koolidest välismaal, mis pakuvad Eesti keele ja/või kultuuri õpet.
Country flag

Araabia Ühendemiraadid  -  Dubai Eesti Kool

Seltsis on hetkel umbes viisteist inimest. Oodatud on eesti taustaga lapsed vanuses 7-13a. Selts käib koos kaks korda kuus. Ühing käib kordamööda kellegi juures kodus, hetkel toimuvad tunnid viiruse tõttu veebis. Tegeleb eesti keeleõppe, kodulooga/ajalooga ja laulutundidega. [dets 2020]

Nimi: Maaren Olander-Doyle
Nimi: Marika Reili
Country flag

Austria  -  Estnische Schule in Wien (Viini Eesti Kool)

Viin

Viini Eesti Kool tegutseb alates veebruarist 2009. Tunnid toimuvad regulaarselt kaks korda kuus. Kooli eesmärk on toetada laste eesti keele arengut ning tutvustada eesti kultuuri neljas erinevas vanuserühmas: 2 rühma lasteaiaealistele ja 2 rühma kooliealistele lastele. Väiksemate (3-5aastaste) rühmades toimub see eelkõige erinevate keelt arendavate mängude ja tegevuste, laulude, salmide ja juttude kaudu. Suuremate rühmad on eelkooli- ja kooliealistele lastele, kes õpivad eesti keeles lugema ja kirjutama. Lisaks eesti keele tundidele toimuvad ka muusikatunnid kahes vanuserühmas, kus lapsed õpivad erinevaid eesti laule, laulumänge ja tantse.

Nimi: Ruth Dorn
Roll: õpetaja
Nimi: Madis Raspel
Roll: õpetaja
Nimi: Triinu Viilukas
Roll: õpetaja
Country flag

Belgia  -  Ecole Européenne Bruxelles II (Brüsseli II Euroopa Kool)

Brüssel
Avenue Oscar Jespers 75, B-1200

http://www.eeb2.be/

Euroopa Kool on loodud Euroopa Liidu institutsioonides töötavate vanemate lastele. Kooli eesmärk on anda mitmekeelset ja mitmekultuurilist haridust eelkooli, põhi- ja keskhariduse tasemel. Praegu õpib 7 ELi riigis (Belgias, Hollandis, Saksamaal, Suurbritannias, Itaalias, Hispaanias ja Luksemburgis) kokku umbes 20 000 õpilast 14 koolis. Brüsseli II Euroopa Kooli on Eesti riik lähetanud noorema ja vanema kooliastme eesti keele õpetaja ning muusikaõpetaja. 2015/2016. õa-l õppis Brüsseli II Euroopa kooli nooremas kooliastmes 107 ja vanemas kooliastmes 50 õpilast, kes õpivad eesti keelt emakeelena.

Nimi: Kristina Ude
Roll: noorema kooliastme õpetaja
Nimi: Edward Kess
Roll: vanema kooliastme õpetaja
Nimi: Triinu Rannamaa
Roll: noorema kooliastme õpetaja
Country flag

Belgia  -  Ecole Estonienne de Belgique (Eesti Kool Belgias)

Belgia

2012. a jaanuaris tegevust alustanud Eesti Kooli eesmärgiks on korraldada eesti keele ja kultuuri õpet Belgias elavatele eesti lastele. 1-2 korda kuus toimuvatel koolipäevadel tutvustatakse Eestiga seonduvat: loodust, kultuuri, muusikat, ajalugu, kirjandust, käsitööd, rahvakalendrit ja tähtpäevi.  Õppetegevuste kaudu arendatakse laste eesti keele oskust. Teemakäsitlus ning tundides läbiviidavate tegevuste valik sõltub eelkõige grupi laste vanuselisest koosseisust ja keeleoskusest.

Nimi: Kairit Kolsar
Roll: juhataja
Nimi: Katri Kuus
Roll: õpetaja
Nimi: Alar Kaljakin
Roll: õpetaja
Nimi: Aet Püssim
Roll: õpetaja
Nimi: Kerttu Liisa Sepp
Roll: õpetaja
Country flag

Belgia  -  Ecole Européenne Bruxelles IV (Brüsseli IV Euroopa Kool)

Euroopa Koolis Brüssel IV (Laken) avati 2016. a septembris eestikeelne osakond. Euroopa Koolide süsteemis on see ainus eestikeelne osakond, ehkki eesti keelt õppivaid õpilasi on peaaegu kõigis Euroopa Koolides,  alates 2013. aastast töötab ka Tallinna Euroopa Kool. Eestikeelses osakonnas õpitakse peaaegu kõiki aineid eesti keeles, lasteaias omandatakse uusi oskusi ja teadmisi samuti eesti keeles. Vanemas kooliastmes ei ole praegu veel piisavalt õpilasi selleks, et avada eestikeelset osakonda. See tähendab, et õpinguid jätkatakse kas inglise, saksa, prantsuse või mõnes muus keeles, samuti õpitakse kooli lõpetamiseni eesti keelt emakeelena.

Nimi: Regina Eimre
Roll: noorema kooliastme õpetaja
Nimi: Katri Kuus
Roll: noorema kooliastme õpetaja
Nimi: Maie Soll
Roll: eesti keele õpetaja
Nimi: Margit Hunt
Roll: noorema kooliastme õpetaja
Country flag

E-keskkonnad  -  Eestikeelse Hariduse Seltsi e-põhikool Üleilmakool (Eestikeelse Hariduse Seltsi e-põhikool Üleilmakool)

Eestikeelse Hariduse Seltsi Üleilmakool pakub väljaspool Eestit elavatele eesti lastele võimalust õppida erinevate ainete e-kursustel. Kool koondab 300 õpilast ja õpetajat, kellest kõik on väljaspool Eestit elavad õpilased ja noored kuni 26. eluaastani. Üleilmakool töötab õppeaasta (september-mai) vältel. [dets 2020]

Nimi: Helja Kirber
Roll: kooli juhataja
Country flag

Gruusia  -  Getšrõpškaja srednjaja škola n 2 (Salme küla keskkool)

Abhaasia, Gagra piirkond

Nimi: Natalja Lõhmus
Roll: õpetaja
Country flag

Hispaania  -  Escuela Europea de Alicante (Alicante Euroopa Kool)

Alicante
Avenida Locutor Vicente Hipólito, s/n 03540

http://www.escuelaeuropea.org/

Eesti keelt õpetatakse Alicante Euroopa Koolis 2015. aasta jaanuarist. 2015/2016. õppeaastal õpib eesti keelt 4 õpilast.

Nimi: Reet Vahemets
Roll: õpetaja
Country flag

Holland  -  Estse School in Nederland (Eesti Kool Hollandis)

Nootdorp
Zonnehof 103, 2632 BJ

Eesti Kool Hollandis tegutseb alates 2007. aastast.

Kooli eesmärk on:

- laste eesti keele oskuse arendamine ja säilitamine,

- eesti keele ja kultuuri edasikandmine Hollandis,

- (pere)ürituste ja koosviibimiste korraldamine,

- keele- ja kultuurisündmuste tähistamine.

Kool toimub iga kuu teisel pühapäeval. Lapsed on vanuses 0-12 aastat. Õppekavas on eesti keel, liikumine-rahvatants, laulmine, meisterdamine, ajalugu, draama- ning loodusõpetus.

Nimi: Agnes Kuusik-Dijkstra
Roll: juhatuse liige
Nimi: Margit Tera
Roll: juhatuse liige, õpetaja
Country flag

Iirimaa  -  Estonian School in Cork (Corki Eesti Kool)

Cork
Wilton

Kooli on oodatud kõik lapsed, kellel on huvi eesti keele ja kultuuri vastu. Muusika, draama ja liikumine (rahvatants, ringmängud) toimub liitklassina, teistes ainetes on lapsed jaotunud vastavalt vanusele rühmadesse. Õppekavas on lisaks eelpool mainitud ainetele veel eesti keel ja kirjandus, kodulugu, loodusõpetus ja meisterdamine. Kool toimub kuu igal teisel laupäeval.

Nimi: Pille Paldra Gleave
Roll: juhatuse liige, õpetaja
Nimi: Eneken Fleming
Roll: juhatuse liige, õpetaja
Nimi: Kerle Soosalu
Roll: juhatuse liige
Nimi: Corki Eesti Kool
Country flag

Iirimaa  -  Estonian School in Ireland (Eesti Kool Iirimaal)

Dublin
Lantern Intercultural Centre, 15 Synge Street, Dublin 8

Eesti Kool Iirimaal kasvas välja Dublinis tegutsenud eesti laste õppe- ja mänguringist. Kool avas uksed septembris 2012. a. Kooli eesmärk on arendada eesti päritolu laste eesti keele oskust, tutvustada õpilastele Eesti rahvakalendri tähtpäevi, võimaldada kohalikule eesti kogukonnale Eesti kultuurisündmusi, et hoida ja tugevdada sidet kodumaaga. Õppetöö toimub kolmes vanuserühmas. Tunniplaanis on emakeele ja kultuuriloo, käsitöö ja meisterdamise ning muusikaõpetuse ja liikumise tunnid.

Nimi: Moonika McLave
Roll: kooli juht
Nimi: Anneli Suurkivi
Roll: õpetaja
Nimi: Eesti Kool Iirimaal
Country flag

Inglismaa  -  Estonian School in London (Eesti Kool Londonis)

18 Chepstow Villas, W11 2RB

http://www.eestikoollondonis.co.uk/

Eesti Kool Londonis alustas õppetööd 2009. a sügisel. Koolis käivad lapsed vanuses 3–14 aastat ning õppetöö toimub neljas vanuserühmas. Eesti Kool Londonis on täiendõpet pakkuv kool, kus lisaks eesti keelele õpetatakse ka muusikat, käsitööd ja kunstiõpetust. Kõige vanemale, 4. grupile (8+ aastased), toimub juba mitmendat aastat järjest erinevatel projektidel baseeruv õpe. 2017/18. õppeaastal ühines kooliga ka mängurühm, kuhu on oodatud kõik 0–3aastased lapsed oma eesti keelt kõnelevate vanematega. Ringmängude mängimise, kunstiliste tegevuste ning lastelaulude laulmisega, see on mängukeskkond, kus lapsed saavad luua varajasi sõprussuhteid eesti keelt kõnelevate eakaaslastega. 2020 aasta sügisel on kooli registreeritud 33 last vanuses 3–12 aastat ning õppetöö toimub kolmes vanuserühmas, tavaliselt 2x kuus. Kooli on oodatud kõik poisid ja tüdrukud, kes soovivad endale uusi sõpru leida ning samal ajal eesti keelt ja eesti keeles õppida. Eesti keele oskus ei ole nõutav. Kooli juures tegutsevas mängurühmas on 10 last, kus kõige noorem beebi on 2-kuune. Eesti Kool viib läbi erinevaid üritusi, mis on mõeldud ka laiemale publikule. Kool tegutseb Chiswick Kooli ruumides, üritused toimuvad enamjaolt Eesti Majas.  

Nimi: Ingrid Süda
Nimi: Elina Männi
Country flag

Itaalia  -  Scuola estone di Bologna (Bologna Eesti Kool)

Bologna
Via Santo Stefano 119/2

http://bolognaeestikool.wordpress.com/

Bologna Eesti Kool ja selle Milano haru tegutseb kahel korral kuus pühapäeviti. Õppetöö toimub kahes vanuserühmas kahe õpetaja käe all. Õppekavas on eesti keel, muusika, kultuurilugu ja käsitöö. Koolil on oma raamatukogu, mille eesmärgiks on tutvustada eesti autorite lasteraamatuid. Kooli juures tegutseb folkansambel K.A.M., mis viljeleb eesti regilaulu.

Nimi: Katrin Veiksaar
Roll: õpetaja
Nimi: Maiu Kull
Roll: õpetaja
Country flag

Kanada  -  Toronto Estonian Supplementary Schools (Toronto Eesti Täienduskoolid)

Toronto
958 Broadview Ave, Ontario, M4K2R6

http://www.eestikool.ca

Nimi: Monika Roose-Kolga
Roll: juhataja
Nimi: Linda Soolepp
Roll: lastevanemate komitee esimees
Nimi: Eda Oja
Roll: kooli sekretär
Country flag

Läti  -  Ziemeļvalstu Ģimnāzija (Riia Põhjamaade Gümnaasium)

Riia
Paula Leijņa 12, LV 1029

http://www.zvg.lv/

Kool on ainuke Lätis, mis pakub eesti keele kursust gümnaasiumiõpilastele alates 2012/2013. õppeaastast. Eesti keele õpe: nädalas 5 kontakttundi ja 1 konsultatsioonitund (s.o individuaalõpe või järelaitamistund).
Veel koolist:
  • inglise keele õpe algab 1. klassist
  • koolis tegutsevad jäähokiklassid
  • koolis töötab psühholoog ja logopeed, tegutseb ravivõimlemisspetsialist, pikapäevarühmad 1.-3. kl.
  • 5. klassist teine võõrkeel: vene või saksa keel
  • 10. klassist lisandub üks põhjamaade keel (taani, norra, soome, eesti või rootsi).

Nimi: Urve Aivars
Roll: õpetaja
Nimi: Dzintra Kohva
Roll: direktor
Nimi: Inga Lande
Roll: õppealajuhataja
Country flag

Läti  -  Rigas Igauņu Pamatsskola (Riia Eesti Põhikool)

Riia
Atgazenes 26, LV-1004

Riia Eesti Põhikool on Läti õppekava alusel töötav riiklik põhiharidust andev õppeasutus. Riia Eesti kool asutati 1908. aastal, suleti 1940. aastal, taasavati 1989. aastal. 2015/2016. õa-l õpib koolis 185 õpilast, neid õpetab 20 õpetajat. Kooli eesmärk on anda Lätis elavatele eesti lastele, aga ka eesti keelest ja kultuurist huvitatud läti peredest lastele võimalus õppida algklassides osa aineid eesti keeles. Eesti keelt õpetatakse kui võõrkeelt, õpetamisel püütakse lähtuda õpilaste individuaalsest tasemest. Kooli traditsioonideks on mõlema riigi tähtpäevade ja rahvakalendrist tuntud sündmuste tähistamine. Üritused toimuvad kakskeelselt. Koolis õpitakse eesti rahvatantse ja laule. Õppeaasta lõpetab ekskursioon Eestisse, kuhu osa õpilasi suvel ka keelelaagrisse sõidab.

Nimi: Urve Aivare
Roll: direktor
Nimi: Triin Jürgenstein
Roll: õpetaja
Nimi: Aiva Plauca
Roll: õppealajuhataja, õpetaja
Nimi: Ivika Keisele
Roll: õpetaja
Nimi: Riia Eesti Põhikool
Country flag

Luxembourg  -  Ecole Estonienne de Luxembourg (Luksemburgi Eesti Kool)

Luxembourg
21 rue du Bois, L-4419 Belvaux

Luksemburgi Eesti Kooli tegevuse eesmärk on arendada laste eesti keele oskust ning süvendada teadmisi eesti kultuurist, kirjandusest, ajaloost ning traditsioonidest, samuti arusaamist Eesti ühiskonnast ning seal aktuaalsetest teemadest. Kogu tegevuse kaugem eesmärk on laste sidemete tugevdamine Eestiga. Luksemburgi Eesti Kool alustas tegevust 2013. a jaanuaris. Kooli on õppima oodatud kõik Luksemburgis või selle lähiümbruses elavad eesti lapsed (kõikides vanustes). Koolitöö on diferentseeritud vanusegruppide kaupa. Õppetöö toimub üks kord kuus. Toimumiskoht kultuurikeskuses Home St Gengoul, 26 rue Saint Hubert, L-1940 Luxembourg.

Nimi: Mari-Liis Kivioja
Roll: kooli juhataja
Country flag

Luxembourg  -  Schola Europaea Luxembourg I (Luxembourgi I Euroopa Kool)

Luxembourg / Kirchberg
Boulevard Konrad Adenauer 23, L-1115

http://www.euroschool.lu/

Nimi: Gaby Olsem
Roll: direktsiooni sekretär
Nimi: Heily Haasma
Roll: noorema astme õpetaja
Nimi: Alo Malt
Roll: vanema astme õpetaja
Country flag

Norra  -  Estisk Skole i Oslo (Eesti Kool Oslos)

Eesti Kool Oslos ühendab 20-30 last ja nende vanemaid. Kõik, kes on huvitatud teiste eesti lastega koos keelt õppima, on oodatud. Kool koguneb 1 x kuus pühapäeviti ühe Oslo keskkooli ruumides. Kool korraldab ka keeleõppega seotud üritusi.  [dets 2020]

Nimi: Eveliis Lundberg
Nimi: Kadri Allekand
Country flag

Norra  -  Estonian school in Trondheim (Trondheimi Eesti Kool)

Norway

Trondheimi Eesti Koolis viiakse läbi mitmeid lastele suunatud tegevusi: eesti keele õpe, laulmine ja tantsimine.    

Nimi: Kadri-Liis Wist
Country flag

Norra  -  Estisk skole i Norge (Norra Eesti Kool)

Skogbygda
Erik Teien, Sjølivegen 331, 2164

http://www.norsk-estisk.org/?ca=Estisk_skole

Eesti kooli üldine eesmärk on eesti keele õpetamine Oslos. Õppetegevust alustati 2010. aastal. Kohtutakse üks kord kuus pühapäeviti ning töötatakse erinevates vanuserühmades.

Nimi: Eveliis Lundberg
Roll: juhataja
Nimi: Ketlin Kirkman
Country flag

Prantsusmaa  -  Ecole estonienne de Strasbourg (Strasbourgi Eesti Kool)

Strasbourg
12 rue Camille Claudel, 67640 Fegersheim-Strasbourg

Strasbourgi Eesti Kool alustas tegevust 2011. a sügisel. Kooli eesmärgiks on ühendada Strasbourgis ja selle läheduses elavaid Eesti juurtega lapsi ja peresid. Ōpitakse eesti keelt, kultuuri ning tutvustatakse traditsioone ja loodust erinevate arendavate tegevuste kaudu. Koos käiakse esmaspäeviti Strasbourgi Euroopa Kooli eesti keele ringis kl. 16.30-17.30 ja reedeti Euroopa Nõukogu Agora hoones kl. 17.15-18.15  (lapsed 4a-9a) Eesti keele ja kultuuri tunnid toimuvad vaheldumisi laulutundidega. Aeg-ajalt korraldatakse klassiväliseid asendustunde.

Lisainformatsioon ja registreerimine: eestikool.strasbourg@gmail.com

Nimi: Moonika Õis
Roll: juhataja
Nimi: Maaja Kronberg
Roll: õpetaja
Country flag

Prantsusmaa  -  Ecole Estonienne de Paris (Pariisi Eesti Kool: Meie Kool)

Pariis
17 rue de la baume, 75008, Paris

https://www.facebook.com/Pariisi-Eesti-kool-378459952704/

Pariisi Eesti Kool on mõeldud kõigile lastele, kelle üheks koduseks keeleks on eesti keel ja kelle vanemate jaoks on oluline, et nende laps seda keelt vähemal või rohkemal määral valdaks. Koolis saavad käia lapsed alates kolmandast eluaastast ja õppetöö toimub vanuse- ja tasemegruppides, õpetajate-juhendajate käe all. Õppekavas on vastavalt laste vanusele eesti keel, kultuur ja kirjandus, ajalugu, teematund, laulmine, huviring, muusika- ja kunstitunnid. Pariisi Eesti Kool tegutseb 2008. a septembrist. Ühing tegutseb üüripinnal või zoomis (riiklike liikumispiirangute ajal). Tegevus toimub kord kuus. Täpsemaid tundide toimumisaegasid küsige korraldajatelt.

Nimi: Ave Abram
Roll: MTÜ president
Nimi: Triin Kanne-Cirieco
Nimi: Johanna Lott
Nimi: Moonika Kungla
Country flag

Rootsi  -  Stockholm Språkcentum (Stockholmi Keelekeskus)

Keelekeskuses töötab umbes 500 õpetajat, 74 erinevat keelt. Keelekeskus töötab iga tööpäev nagu kõik tavakoolid ja tegutseb kahel erineval aadressil. [dets 2020]

Country flag

Rootsi  -  Stockholms Språkcentrum

Stockholm

Stockholmi Keelekeskuses saab õppida eesti keelt. 2018. aastal õppis seal seal 32 eesti keele õpilast vanuses 1-8 klassini.

Nimi: Evelyn Paju
Roll: õpetaja
Country flag

Rootsi  -  Språkundervisning i Lund (Lundi linna eesti keele õpetus)

Lund

Marju Masso õpetab Lundi linnas eesti keelt lastele, kelle kodune keel on eesti keel. Tund toimub kord nädalas ja kestab 40 minutit. Kui koolis on mitu sama keelt rääkivat last, moodustatakse neist rühm. Emakeeleõpe Rootsis on riiklikul tasemel korraldatud ja rahastatud.

Nimi: Marju Masso
Roll: õpetaja
E-mail: marju_masso@hotmail.com
Country flag

Rootsi  -  Språkcentrum (Keelekeskus)

Stockholm
Blekingegatan 55A, 11856

Nimi: Mihkel Kivilaan
Roll: õpetaja
Country flag

Rootsi  -  Uppsala Kommunala Språkskolan (Uppsala kommuuni eesti keele õpetus)

Uppsala 754 50

Country flag

Rootsi  -  Estniska Förskolan i Stockholm (Stockholmi Eesti Lasteaed)

Stockholm
Wallingatan 32, 1 tr, 11124

http://www.lasteaed.se/

Stockholmi Eesti Lasteaed "Pääsuke" on lasteaias käivate laste vanematest koosnev mittetulundusühing. Lasteaias käib 22 last ning lasteaias töötab 4 kasvatajat. Tegevus toimub ainult eesti keeles. Lasteaed on avatud E-R kl 7.30-17.30.

Nimi: Epp Männik
Roll: juhataja
Nimi: Stockholmi Eesti Lasteaed
Country flag

Rootsi  -  Estniska Skolan i Stockholm (Stockholmi Eesti Kool)

Stockholm
Hammarby Fabriksväg 61-65, 1230 (ajutiselt)

http://www.estniskaskolan.se/

Stockholmi vanalinnas paiknev Stockholmi Eesti Kool on rootsi õppeplaani alusel töötav erakool. Tegemist on põhikooliga, kus töötavad eelkooliklass, 1.-9. klass (vaid üks paralleel) ja pikapäevarühm. Mitmekülgset kvaliteeti oluliseks pidava õpetuse kõrval on Eesti Kooli põhieripäraks seotus Eesti, selle keele ja kultuuriga. Kõik õpilased õpivad eesti keelt õppeainena oma tasemest lähtuvalt. Muudes ainetes toimub õpetus põhiliselt rootsi keeles, kuid õpilaste vajadusi arvestades ka paralleelselt eesti keeles, eriti algklassides. Koolis soodustatakse igati kakskeelsust, kasutatakse erinevaid keeli olukorrale vastavalt. Kõrvalerialadena tegeldakse koolis muusika ja muude esteetiliste ainetega. Eesti Kool on avatud kõigile soovijaile. Enamusel õpilastest on seos eestlusega, umbes kolmandik on sündinud Eestis. Viimastel aastatel on õpilaste arv ületanud 200 piiri.

Nimi: Piia Paljak Särlefalk
Roll: direktor
Nimi: Ülle Langel
Roll: õpetaja
Nimi: Stockholmi Eesti Kool
Country flag

Saksamaa  -  Frankfurdi Euroopa Kool (Frankfurdi Euroopa Kool)

Frankfurt

Nimi: Eha Salla-Deutschler
Roll: õpetaja
Country flag

Saksamaa  -  Estnische Schule in Köln (Kölni Eesti Kool)

Köln
Pfarrheim Aegidius, Heidestraβe 14, 51147 Köln-Wahn

http://www.eüsl.de/

Kölni Eesti Kool alustas tegevust 13. jaanuaril 2013. Kooli eesmärgiks on läbi mängu, laulu ja käelise tegevuse arendada ning süvendada õpilaste eesti keele oskust, vahendada Eesti kultuuri traditsioone, süvendada Saksamaal elavate eesti laste seotust Eestiga ning kohtuda korra kuus oma rahvuskaaslastega. Võtame vastu vähemalt 4-aastasi õpilasi, kelle üheks koduseks keeleks on eesti keel.

Nimi: Kölni Eesti Kool
Nimi: Karin Schmauck
Roll: kooli juhataja, õpetaja
Country flag

Saksamaa  -  Estnische Schule in Frankfurt (Frankfurdi Eesti Kool)

Frankfurt am Mein
Internationales Familienzentrum e.V., Ostendstraße 70, 60314 Frankfurt am Main

Kooli põhieesmärk on luua keskkond, mis aitaks laste ja noorte eesti keele oskust alal hoida ja arendada, samuti vahendada eesti kultuuri ja süvendada seotust Eestiga. Tegutseme kolmes vanuserühmas:

  • mudilased (koos vanematega): 1,5-4-aastased (õpetaja Marje Muts-Liebmann)
  • noorem koolirühm: 4-7-aastased (õpetaja Klaire Ründva)
  • vanem koolirühm: 8-16-aastased (õpetaja Eha Salla)
Kokku saadakse kord kuus pühapäeviti kell 10.00

Nimi: Eha Salla
Roll: kooli juhataja
Country flag

Saksamaa  -  Estnische Schule in Berlin (Berliini Eesti Kool)

Berliin
c/o Schaper, Pestalozzistr. 69, 10627 Berlin

https://berliinieestikultuuriselts.wordpress.com/berliini-eesti-kool/

Berliini Eesti Kool pakub täiendõpet, mille käigus on lastel võimalus õppida eesti keelt muusika, laulmise, meisterdamise ja ühiste ettevõtmiste kaudu. Õppetöö toimub kahel laupäeval kuus. Toimumiskoht: Familienzentrum Mehringdamm, Mehringdamm 114, 10965 Berliin. Kooli juhtkond: Liina Stotz, Sirle Böttcher, Anu Schaper Õpetajad: Mari Alavere (eesti keel), Nele Küüts (eesti keel), Maarja Ansorg (muusika), Reelika Ramot (kunstiõpetus), Üüve-Lydia Toompere (tants). [dets 2020]

Nimi: Liina Stotz
Roll: juhtkond
Nimi: Aira Paschke
Roll: Berliini Eesti Kultuuriselts
Nimi: Kristi Klopets
Country flag

Saksamaa  -  Estnische Schule in München (Müncheni Eesti Kool)

München
Rissbachstr 12 , 81539

http://www.muetter.de/

Müncheni Eesti Kool on ühingu Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis allorganisatsioon ja tegutseb alates 2007. aasta septembrist. Koolitunnid toimuvad kaks korda kuus ja õppetööd viivad läbi eesti keele, joonistamise ja meisterdamise õpetaja Piret Suidt ning muusikaõpetaja Ave Nieler. Kooli juhataja on Karin Ladva-Zoller, kes tegeleb ka EÜSL-i ja lastevanemate toetusel tegutseva kooli raamatupidamisega. Müncheni Eesti Koolis käivad lapsed on jaotatud kolme rühma: 2–3-aastased lapsed, 4–5-aastased lapsed, 6–8-aastased lapsed. 2011/2012. õa-l on kooli registreeritud 29 last. Laste üheks koduseks keeleks on eesti keel. Õppetöö eesmärk on side säilitamine eesti keele ja kultuuriga ning laste eesti keele oskuse täiendamine. Laupäeviti toimuvatele tundidele lisaks tähistatakse ühiselt rahvakalendri tähtpäevi.

Nimi: Karin Ladva-Zoller
Roll: juhataja
Nimi: Margit Urbel
Roll: õpetaja
Nimi: Kaja Ziegler
Roll: õpetaja
Country flag

Saksamaa  -  Europäische Schule München (Müncheni Euroopa Kool)

München
Elise-Aulinger Strasse 21, D-81739

http://www.esmunich.de/

Müncheni Euroopa Kool asutati 1977. aastal. Nooremas kooliastmes töötab kohapealt värvatud eesti keele õpetaja. 2011/2012. õa-l õpib koolis ja lasteaias 4 last eesti keelt emakeelena. Noorema astme ja lasteaia lastel on iga päev üks emakeele tund. Euroopa koolides õpetatakse eesti keelt Euroopa Kooli eesti keele ainekava (L1) alusel. Õpilase emakeel on tema emakeel (L1) kogu õppeaja.

Nimi: Margit Urbel
Roll: õpetaja
Country flag

Saksamaa  -  Estnische Schule in Hamburg (Hamburgi Eesti Kool)

Hamburg
Ditmar-Koel-Str. 6, 20459

Nimi: Kristi Grünberg
Nimi: Hamburgi Eesti Kool
Country flag

Soome  -  Turengin koulu (Turenki kool)

Turenki
Koulutie 2, Turenki 14200

Turenki kool tegeleb kord nädalas kaks koolitundi järjest Turenki koolis keeleõppega. [dets 2020]

Nimi: Karin Raudsepp
Country flag

Soome  -  Jyväskylän kaupunki (Jyväskylä linn)

Kõikidel Jyväskylä linna ja lähikonna eesti lastel ning noortel on võimalus osaleda eesti keele tundides ehk oma emakeele tundides kord nädalas peale tavatunde.
Tunnid toimuvad Kortepohja väistökoolis Voionmaa aadressil Voionmaankatu 17-19, 40700 Jyväskylä. Tunnid toimuvad paaris tundidena (korraga 2x45 minutit) väikerühmas. Õpperühmaga saab uus õppija liituda ka õppeaasta keskel. Õpperühmaga liitunud õppijale on tundides osalemine kohustuslik. Õpe on mõeldud eelkooliealistest kuni gümnaasiumi õpilasteni. Õppeaasta lõpus saab õppija tunnistuse.
Eesmärk on hoida ja arendada õppijal oma emakeelt ning Eesti kultuuriteadmust. Õppimise toetamiseks kavandab õpetaja tundidesse õhinapõhiseid aktiivõppemeetode (arutelud, õpimängud, õuesõpe, ühiskülastused linnas, osalemine projektides), lähtudes samas iga õppija individuaalsest arengutasemest ja võimetest. Tunnid sisaldavad keeleõppe kõiki osaoskusi: mõistmine (kuulamine ja lugemine), rääkimine (suuline suhtlus ja suuline esitus) ning kirjutamine. Eesti keele õppega käsikäes arendatakse õppijatel võtmepädevusi ning tihendatakse kogukonna vaimsust koostöös lastevanematega.
  /jaanuar 2021/

Nimi: Küllike Adamson, MA
Roll: eesti keele õpetaja
Country flag

Soome  -  Tuusula koolid

Tuusula

Eesti keelt saab Tuusulas õppida 2 tundi nädalas järgmistes koolides: Riihikallion koulu, Mikkolan koulu, Vaunukankaan koulu, Hyökkälän koulu, Kolsan koulu (Jokela). Tundidesse saavad tulla ka eelkooliealised lapsed. Õpilasi on kokku 65.

Nimi: Larissa Aksinovits
Roll: õpetaja
Country flag

Soome  -  Jukolan koulu (Jukola kool)

Finland

Jukola koolis viiakse läbi keeleõpet.

Nimi: Ilona Jogi
Country flag

Soome  -  Toijala põhikool (Akaa valla eesti keele õpetus)

Akaa
Kurisjärventie 18, 37800

Akaa Toijala põhikooli klassiruumides on eesti keelt võimalik õppida kaks tundi nädalas 1.-9. klassini.

Nimi: Jorma Ojala
Roll: direktor
Nimi: Merike Viita
Roll: õpetaja
Country flag

Soome  -  Anni Lastentarha (Anni Lasteaed Helsingis)

Helsingi

Anni lasteaed on Eesti-Soome kakskeelne lasteaed Helsingis, mis avas uksed 1. oktoobril 2012. a. Lasteaed on avatud iga päev kell 6.15–17.00. Lasteaeda mahub 40 last. Töö lasteaias toimub Soome riigi seaduste järgi.

Nimi: Annika Madisson
Roll: juhataja
E-mail: annilainfo@gmail.com
Country flag

Soome  -  Hämeenlinna kaupungin viron kielen opetus (Hämeenlinna eesti keele õpetus)

Hämeenlinna
Liivuorentie 24, 13500

Hämeenlinnas on eesti keelt võimalik õppida Jukola koolis kaks tundi nädalas 1.-9. klassini.

Nimi: Ilona Jõgi
Roll: õpetaja
Country flag

Soome  -  Turun kaupungin viron kielen opetus (Turu linna eesti keele õpetus)

Turu
Koulupalvelukeskuse, Käsityöläiskatu 10

Turus saab eesti keelt õppida kaks tundi nädalas. Tunnid viiakse läbi Turu Iltalukios, Eskelinkatu 4.

Nimi: Irina Kollo
Roll: õpetaja
Country flag

Soome  -  Helsingin kaupungin viron kielen opetus (Helsingi linna eesti keele õpetus)

Helsingi

Kõikidel Helsingis elavatel eesti lastel on võimalus hoida värskena oma emakeelt ja teadmisi eesti kultuurist. Selleks on ette nähtud kaks emakeeletundi nädalas. Õpe on mõeldud 1.-9. klassi õpilastele. Õpetajad kasutavad tundides harjutusi ja keelemänge, pidades silmas õpilaste individuaalseid omadusi ja keeletaset. Igasse tundi kuulub lugemine, kirjutamine, kuulamine ja rääkimine. Kuna tundides on koos lapsed eri vanusest, on tähtis koostöö ja üksteisega arvestamine. Helsingis saab eesti keelt õppida 13 koolis: Vallila algkool, Maatulli algkool, Pihlajamäe algkool, Roihuvuori algkool, Jakomäki põhikool, Kannelmäe põhikool, Pitäjänmäe põhikool, Keinutie algkool, Kontula algkool, Merilahti põhikool, Vesala põhikool, Pukinmäenkaare põhikool, Puotila algkool. Õpe on mõeldud 1.-9. klassi õpilastele. Õppeaastal 2020-2021 toimuvad eesti keele tunnid Helsingi 11. koolis ja õpilased tulevad tundidesse üle terve Helsingi. Tundides käib hetkel kokku üle 120-ne õpilase. [dets 2020]

Nimi: Annika Kuuse
Roll: õpetaja
Nimi: Annela Kulakovski
Roll: eesti keele õpetaja
Country flag

Soome  -  Vantaan kaupungin viron kielen opetus (Vantaa linna eesti keele õpetus)

Vantaa
Sivistysvirasto, Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, Asematie 6A, 01300

Vantaa linna koolides toimub eesti keele ja kultuuri õpetus kaks tundi nädalas. Tunnid toimuvad järgmistes koolides: Askisto, Aurinkokivi, Havukoski, Hiekkaharju, Hämeenkylä, Ilola, Itä-Hakkila, Jokiniemi, Kaivoksela, Kilteri, Kivimäki, Koivukylä, Korso, Kuusikko, Kytöpuisto, Lehtikuusi, Leppäkorve, Länsimäki, Martinlaakso, Mikkola, Myllymäki, Peltola, Päiväkumpu, Pähkinärinne, Rajakylä, Rajatorppa, Rekolanmäki, Ruusuvuore, Simonkallio, Simonkylä, Sotunki, Uomarinne, Viertola, Vierumäki, Ylästö.

Nimi: Mari-Liis Hendrikson
Roll: lektor
Nimi: Tiina Maripuu
Roll: lektor
Nimi: Inna Pajos
Roll: lektor
Nimi: Lee Laurimäe
Roll: lektor
Nimi: Koidu Oja
Roll: lektor
Nimi: Jekaterina Jeraśina
Roll: õpetaja
Country flag

Soome  -  Espoo kaupungin maahanmuuttajaopetus (Espoo linna eesti keele õpetus)

Kõigil Soomes elavatel eesti keelt emakeelena rääkivatel lastel on võimalik õppida eesti keelt 2 tundi nädalas. Õpperühmi on hetkel 11, kokku õpib eesti keelt umbes 100 õpilast. Rühmad püütakse moodustada õpilaste vanusest lähtuvalt (1.-2. kl, 3.-6. kl ja 7.-9. kl). Õppetöös lähtutakse lapse individuaalsetest oskustest ja keeletasemest ning õpe toimub Eestis välja antud õppematerjalide abil. Emakeele ja kultuuri õpetus Espoos on korraldatud piirkondlikult, st esmaspäeviti Kesk-Espoo piirkond; teisipäeviti Leppävaara piirkond; kolmapäeviti Espoonlahti piirkond; neljapäeviti Matinküla piirkond; reedeti Tapiola piirkond. Kooli, kus emakeele õpetus toimub, tulevad ka lähikoolide õpilased. Koolide osas võib tulla uue õppeaasta alguses muudatusi, sõltudes eelkõige õpilaste arvust (vähemalt 6), kes õpetuses osalevad.

Nimi: Virve Sjöblom
Roll: õpetaja
Nimi: Siiri Kerma
Roll: õpetaja
Country flag

Soome  -  Riihimäen kaupungin viron kielen opetus (Riihimäe linna eesti keele õpetus)

Riihimäki
Telluskatu 8, 11130

http://www.riihimaki.fi/

Riihimäe linnas saab eesti keelt õppida kaks tundi nädalas Peltosaare koolis.

Nimi: Siiri Kerma
Roll: õpetaja
Nimi: Jarmo Myllynen
Roll: direktor
Country flag

Soome  -  Valkeakosken kaupungin viron kielen opetus (Valkeakoski linna eesti keele õpetus)

Valkeakoski
Painontie 19, 37630

http://www.peda.net/veraja/valkeakoski/roukko

Roukko algkooli klassiruumides tegutseb kord nädalas 2h väike eestikeelsete õpilaste rühm, vanusegruppi kuuluvad hetkel lapsed eelkoolist kolmanda klassini.

Nimi: Kristiina Lepp
Roll: õpetaja
Nimi: Valkeakoski linna eesti keele õpetus
Country flag

Soome  -  Järvenpään kaupungin maahanmuuttajaopetus (Järvenpää linna eesti keele õpetus)

Järvenpää linnas on võimalik õppida eesti keelt 2 tundi nädalas. Õppetöö toimub kuues piirkonna koolis: Kartano koolis, Kinnari koolis, Anttila koolis, Saunakallio koolis ja Yhteiskoulus ning Koivusaare koolis. Õpilasi on kokku 40. Õpetamine toimub Eestis välja antud õppematerjalide abil ja lähtub õpilaste individuaalsest keeleoskusest.

Nimi: Anu Võlli
Roll: õpetaja
Country flag

Soome  -  Helsingin Latokartanon Peruskoulu (Helsingi Latokartano Põhikool)

Helsingi
Agronominkatu 22, 00790 Helsinki

http://www.latopk.edu.hel.fi/

Helsingi Latokartano Põhikool on päevakool, mis tegutseb Soome õppekava alusel ja kus vähemalt 25% õppest toimub 9 õppeaasta jooksul eesti keeles, nö kakskeelne kool. Kakskeelse õppe võimalustega saab lähemalt tutvuda kooli kodulehe vahendusel www.latopk.edu.hel.fi või http://eestiklass.wordpress.com. Õpetajaid on 2, Anne Ribelus-Jokela ja Marika Nisov. Silja Aavik ja Ülle Maasalu on jäänud pensionile. [dets 2020]

Nimi: Teemu Lappalainen
Roll: direktor
Nimi: Silja Aavik
Roll: õpetaja
Nimi: Anne Ribelus-Jokela
Roll: õpetaja
Nimi: Marika Nisov
Roll: õpetaja
Nimi: Ülle Maasalu
Roll: õpetaja
Country flag

Soome  -  Tampereen kaupungin maahanmuuttajaopetus (Tampere linna eesti keele õpetus)

Tampere
Aleksis Kiven katu 14-16 C

Kõigil Tamperes elavatel eesti keelt (teise) emakeelena rääkivatel lastel on võimalik õppida eesti keelt 2 tundi nädalas. Õppetöö toimub seitsmes eri Tampere piirkonna koolis: Kissanmaa koolis Kissanmaal, Aleksanteri koolis kesklinnas, Hyhky koolis Pispalas, Koiviston koolis Koivistonkyläs, Peltolammi koolis Peltolammis, Pohjois-Hervanta koolis Hervantas ja Lielahti koolis Lielahtis. Õpperühmi on kaheksa, igas rühmas on 4-10 õpilast ja laste vanus on eelkoolieast gümnasistideni (5-aastastest 19-aastasteni). Õppetöös lähtutakse lapse individuaalsetest oskustest ja keeletasemest ning õpe toimub Eestis välja antud õppematerjalide toel.

Nimi: Diana Maisla
Roll: õpetaja
Country flag

Soome  -  Hyvinkään kaupungin viron kielen opetus (Hyvinkää linna eesti keele õpetus)

Hyvinkää

Hyvinkääl toimub eesti keele õpetus 4 koolis: Puolimatka, Paavola, Härkävehma ja Mardi koolis.

Nimi: Ilona Treiman
Roll: õpetaja
Country flag

Suurbritannia  -  Estonian School in North England (Eesti Kool Põhja-Inglismaal)

Bradford
8 Clifton Villas, Manningham, BD8 7BY

http://www.eestikool.co.uk/

Põhja-Inglismaal Bradfordis asuva Eesti Kooli eesmärk on tutvustada eesti keelt ja kultuuri Põhja-Inglismaal elavatele eesti päritolu lastele. Koolis korraldatakse eesti keele, loovtegevuse ja muusika tunde. Keeleõpet planeeritakse liitklassides vanuserühmadele 4-6 a, 7-9 a, 13 a.

Nimi: Marrit Kanna
Roll: juhataja
Country flag

Suurbritannia  -  Estonian School in London (Eesti Kool Londonis)

London
18 Chepstow Villas, W11 2RB

http://www.eestikoollondonis.co.uk/

Eesti Kool Londonis alustas õppetööd 2009. a sügisel. Koolis käivad lapsed vanuses 3-14 aastat ja õppetöö toimub neljas vanuserühmas. Eesti Kool Londonis on täiendõpet pakkuv kool, kus lisaks eesti keelele õpetatakse ka muusikat, käsitööd ja kunstiõpetust. Kõige vanemale 4. grupile (8+aastased) toimub juba mitmendat aastat järjest erinevatel projektidel baseeruv õpe.

Kooli põhieesmärgiks on arendada laste eestikeelset suhtlemis- ja eneseväljendusoskust ja rikastada sõnavara. Samuti peab kool oluliseks anda lastele teadmisi Eesti kultuuriloo, rahvakalendri tähtpäevade, tähtsamate ajaloosündmuste ja looduse kohta ning äratada lastes huvi Eesti lastekirjanduse vastu.

2017/18. õppeaastal ühines kooliga ka mängurühm, kuhu on oodatud kõik 0-3aastased lapsed oma eesti keelt kõnelevate vanematega. Läbi ringmängude mängimise, kunstiliste tegevuste ning lastelaulude laulmise pakume lastele eestikeelset mängukeskkonda, kus nad saavad luua varajasi sõprussuhteid eesti keelt kõnelevate eakaaslastega.

Nii koolitunnid kui ka mängurühma tegevused toimuvad kaks korda kuus laupäeviti Chiswick School’i ruumides Londoni lääneosas.

Nimi: Kerli Liksor
Roll: juhatuse liige
Nimi: Eesti Kool Londonis
Country flag

Taani  -  Den Estiske Børneklub (Kopenhaageni Eesti Kool ja Lasteklubi)

Kopenhaagen
Hyltebjerg Allé 38B, 1.th., 2720 Vanløse

Eesti Kool ja Lasteklubi hoolitseb Kopenhaagenis ja lähiümbruses eesti keele õppe eest lastele vanuses 2-5 ja 6-12.

Nimi: Urmas Lepik
Roll: juhataja
Country flag

Taani  -  Københavns Estiske Søndagsskole (Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool)

Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool tegutseb juba alates õppeaastast 2002/2003 ning on loodud Mae Veskis Hove algatusel. 18 õppeaasta vältel on toimunud eesti keele ja kultuuri õpetamine eesti-taani segaperede lastele/noortele. Eesti koolidest olen ainus õpetaja, kes nii kaua on samade õpilastega tegelnud. Õpilased on jõudnud tänaseks üliõpilasikka. Neid on küll vähe, kuid nende omapära on selles, et nad on eesti keele õppimisega tegelnud alates 6. eluaastast ja jätkavad kord kuus keele täiendamist ka nüüd, täiskasvanutena. Järjepidevus on väga oluline, sest tihti unustatakse selles vanuses oma juurtega tegelemine, Kopenhaageni Pühapäevakool on aga hea näide sellest, et õige lähenenemisviisiga noortele ning tuginedes nende omavahelisele suhtlusringile on võimalik huvi säilitada ja eesti keele täiendamisega tegelda ka täiskasvanueas. Õppetöö toimus varasematel aastatel kaks korda kuus nädalavahetustel, viimastel aastatel korra kuus. Rõõm on tõdeda, et õpilaste motivatsioon ei ole aastatega kadunud, vaid on jäänud samaks või isegi suurenenud. -Mae Veskis Hove [dets 2020]

Nimi: Mae Veskis Hove
Roll: õpetaja
Nimi: Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool
Country flag

USA  -  Boston Estonian School (Bostoni Eesti Kool)

USA
15 Princeton Street, North Chelmsford, MA, USA

Bostoni Eesti Kool toimub igal teisel pühapäeval alates septembri algusest. Kooli põhieesmärk on eesti keele oskuse arendamine ja Eesti kultuuri tutvustamine. Õppekavas on eesti keel (lugemine, sõnavara täiendamine, grammatika), kultuur, ajalugu, rahvatants, mängud ja laulmine. Kõik lapsed on oodatud kooliaasta vältel!

Nimi: Triin Vallaste
Roll: Juhataja
Nimi: Bostoni Eesti Kool
Country flag

USA  -  Estonian School in Chicago (Chicago Eesti Kool)

Chicago
14722 Estonian Lane, Riverwoods, Illinois, 60015

Chicago Eesti Kool avas taas uksed 2008. aasta septembris. Kooli eesmärgiks on tuua kokku Chicagos ja Chicago eeslinnades elavaid eesti lapsi ja teistest rahvustest eesti keele huvilisi, õpetada eesti keelt ja tutvustada eesti kultuuri. Õppetöö toimub igal teisel pühapäeval, klassid on jaotatud vastavalt laste vanusele: 3-5-aastased, 6-9-aastased ja 10-13-aastased (vajadusel ka vanemad lapsed). Lapsed õpivad eesti keelt, kodulugu ja muusikat. Õppekava koostamisel on võetud aluseks Eesti rahvakalendri tähtpäevad ja tähtsad eluvaldkonnad. Õpetus toimub vastavalt lapse keeletasemele.

Nimi: Pille McQuillen
Roll: kooli juhataja
Nimi: Juta Riesenberg
Roll: õpetaja
Nimi: Maie Taits
Roll: õpetaja
Country flag

USA  -  Philadelphia Estonian School (Philadelphia Eesti Kool)

Philadelphia

Nimi: Anneli Ristmets
Nimi: Philadelphia Eesti Kool
Country flag

USA  -  San Francisco keelering

San Francisco

Nimi: Tõnu Viitas
Nimi: Mai-Liis Bartling
Roll: õpetaja
Nimi: Leelo Kask
Roll: õpetaja
Country flag

USA  -  Washington Estonian School (Washingtoni Eesti Kool)

Washington
Hurley Avenue 400, Rockville, MD 20850

Washingtoni Eesti Kool on Washingtoni Eesti Seltsi allorganisatsioon ja pakub kohalikele eesti taustaga lastele (vanuses 4-11) eesti keele ja kultuuri õpet (Eesti lugu, laulud, ringmängud). Kool tegutseb igal teisel laupäeval. Lapsed õpivad eesti keelt nii emakeele kui ka võõrkeelena. Lisaks avatakse jaanuari lõpus klass täiskasvanutele.

Nimi: Kaia Kirchman
Roll: juhataja
Country flag

USA  -  Lakewood Estonian Supplementary School (Lakewoodi Eesti Kool)

Lakewood
1116 E County Line Rd, NJ 08701

Nimi: Külli Rannamäe
Roll: kooli juhataja
Nimi: Lakewoodi Eesti Kool
Country flag

USA  -  Los Angeles Estonian Supplementary School (Los Angelese Eesti Täienduskool)

Los Angeles
16449 Dearborn Street, North Hills, CA 91343

Nimi: Karin Nukk
Roll: kooli juhataja
Nimi: Jüri ja Kaie Pallo
Roll: õpetajad
Nimi: Los Angelese Eesti Täienduskool
Country flag

USA  -  Baltimore Estonian School (Baltimore Eesti Kool )

Baltimore
1932 Belair Road, Maryland, 21213

Baltimore Eesti Kool asutati 1955. a Tõnis Roosmaa poolt, kes oli aastaid sealse kooli juhatajaks. Kool on lähiümbruskonnas elavate eesti päritolu lastele eesti keele ja kultuuri õpetamiseks. Koolitöö eesmärk on õpetada lapsi läbi laulu, liikumise-rahvatantsu ja mängude eesti keeles suhtlema - tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi ja korraldatakse ümbruskonna eestlaskonna koosviibimisi. Kool toimub kuu igal teisel pühapäeval.

Nimi: John Jester
Roll: kooli juhataja
Nimi: Katrin Übi-Outlaw
Roll: õpetaja
Nimi: Siiri Põldmäe-McClafferty
Roll: õpetaja
Nimi: Lea Kiik
Roll: õpetaja
Nimi: Christian Einberg
Roll: õpetaja
Nimi: Baltimore Eesti Kool
Country flag

USA  -  Connecticut Estonian School (Connecticuti Eesti Kool)

Oakdale, CT 06370
Connecticuti 23 Lochdale Drive

Nimi: Merike Siismets
Roll: kooli juhataja
Nimi: Leelo Linask
Roll: õpetaja
Country flag

USA  -  New York Estonian School (New Yorgi Eesti Kool)

New York
243 East 34th Street, NY 10016

http://www.nyek.org/

New Yorgi Eesti Kool on täiendõpet pakkuv kool. Kooli põhieesmärk on eesti keele oskuse arendamine ja eesti kultuuri tutvustamine. Õppekavas on eesti keel (lugemine, sõnavara täiendamine, grammatika), kodulugu, ajalugu, rahvatants ning laulmine.

Nimi: Merike Barborak
Roll: Koolijuhataja
Nimi: Kaarel Laev
Roll: Laekur
Nimi: Maria Becker
Roll: Abijuhataja
Country flag

Venemaa  -  Shkola Verhnii-Suetuk (Ülem-Suetuki Põhikool)

Ülem-Suetuk
Karatuzkii rajoon Krasnojarski krai, 662854

Nimi: Airi Lauri
Roll: õpetaja
Country flag

Venemaa  -  Печорская Лингвистическая Гимназия (Petseri Lingvistiline Gümnaasium)

Petseri
улица Псковская, дом 38, 181500 Псковская область

Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis õppis 2011/2012. õa-l 154 õpilast. Kuni 2004/2005 õa-ni oli gümnaasium (endine nimi Petseri 2. Keskkool) ainus üldhariduslik keskkool Venemaal, kus kõiki õppeaineid õpetati eesti keeles. 2005/2006. õppeaastast sai kooli õppekeeleks vene keel. Aastast 2019 õpetatakse eesti keelt 5.-9. klassini 2 korda nädalas, 10.-11. klassides 3 korda nädalas. 1. klassist alates hakatakse õpetama inglise keelt. Saksa keelt ei õpetata aastast 2005. Kooli lõpetajad siirduvad edasi õppima nii Eesti kui ka Venemaa kõrgkoolidesse.

Nimi: Julija Savtšuk
Roll: õpetaja