Eesti Instituut kogub väliseesti ühingute kontaktandmeid

Eesti Instituut kutsub väliseesti ühinguid, seltse ja koole üles täiendama oma kontaktandmeid. Ühingute andmeid kuvatakse Eesti Instituudi hallataval lehel https://ekkm.estinst.ee/eesti-keele-ope-valismaal/.
Väliseesti ühingute kontaktandmed edastatakse ka haridus- ja teadusministeeriumile, kultuuriministeeriumile, välisministeeriumile ja Integratsiooni Sihtasutusele.
Suuremale osale küsimustele vastamine on vabatahtlik, kuid palume viimases punktis kinnitada nõusolekut kasutada ühingu andmeid sihtotstarbeliselt ühingutele suunatud info edastamiseks.

Kontakt: Eesti Instituut: keelkultuur@estinst.ee