Haridusprojektide sügisene taotlusvoor 2019

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja taotlusvooru välis-eesti kogukondades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektide toetamiseks. Projekte hindab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon. Toetust saavad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:

  • eesti keele ja kultuuri (õpetuse) arendamine väliseesti kogukonnas;
  • laste- ning keelelaagrite korraldamine asukohamaades;
  • õpetajate täienduskoolitus ja metoodiline abi;
  • õppereiside korraldamine Eestis;
  • logopeediline nõustamine.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2019.

Taotlus tuleb esitada kodulehel veebitaotlusvormi teel.

Projektikonkursi vormid on kättesaadavad kodulehel

Eesti keel ja kultuur maailmas https://ekkm.estinst.ee/toetused/haridusprojektid/

 

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas ühe kuu jooksul pärast tähtaega.

Täiendav info:

Katrin Maiste (+372 631 4355 keelkultuur@estinst.ee, Eesti Instituut)