Haridusprojektide taotlusvooru tulemused 2023 I

Hariduskomisjonile esitati 2023. a. kevadvooru 56 projekti.
Komisjon toetas neist 45 projekti.
Kokku toetas komisjon projekte 105 493 euro ulatuses.

Komisjon otsustas jagada toetused alljärgnevalt: