Haridusprojektide kulud 2020. aastal force majeure tingimustes.

Haridusprojektide kulud 2020. aastal force majeure tingimustes.

Mida teha, kui olete saanud Eesti Instituudilt haridusprojektideks toetust, aga soovitud tegevusi ei ole võimalik Covid-19 tõttu läbi viia. Pandeemia on loetud force majeure olukorraks.

– Kui projekt jääb ära või seda ei ole võimalik lõpuni viia.

  1. Vaadake, mis kulud on tekkinud (nt lennupiletid Oslosse emakeelepäevale) ja säilitage kuludokumendid. Kui võimalik, küsige tagasi kasutamata jäänud lennupileti, üüri jne eest makstud summa. Kui haridusprojektide toetusest makstud summat pole võimalik tagasi saada kas täielikult või osaliselt, palun salvestage vastus vm teave.
  2. Koostage projekti aruanne. Aruande koostavad ka need, kes ei ole saanud projektiga alustada, kuid kellega on leping sõlmitud. Kirjeldage projekti aruandes, mis on tehtud ja / või miks projekti ei olnud võimalik läbi viia. Lisage juurde kuludokumendid ja vajadusel põhejendused, miks mõnd kulu ei ole võimalik tagasi saada.
  3. Eesti Instituut loeb kulutused põhjendatuks, kui toetuse saaja koostab projektitoetuse aruande ning lisab sinna kuludokumendid, pangaülekannete maksekorralduste koopiad ja selgituse, mida te omalt poolt püüdsite teha, et juba tasutud summad tagasi saada (lennufirma või kindlustuse käest). Selgitus on aruande juures oluline komponent. Kui vähegi võimalik, püüdke juba tehtud kulud tagasi saada.

– Palun andke teada, kui te soovite toetatud projekti tegevusi läbi viia sel aastal hiljem ehk projekti perioodi pikendada.

Ootame teie sõnumeid, andke teada, mis projekt teil oli planeeritud ja mida te ei saa eriolukorra tõttu läbi viia. Palun kirjutage
Heidy Estkor-Kiviloole, heidy.kiviloo@estinst.ee.