Olulised kuupäevad 2023. aastal

17.-19. märts Emakeelepäevad Pariisis LINK

28. märts – Zoomkoolitus

12. aprill – haridusprojektide taotlusvooru tähtaeg LINK

15. aprill – koolide-seltside aastaaruannete tähtaeg LINK

19. aprill – zoomkoolitus

30. aprill – laste ja noorte loovtööde konkursi tähtaeg LINK

5. mai – Chicagos toimuvate Emakeelepäevade registreerimistähtaeg LINK

10. mai – zoomkoolitus

26.-29. mai – Emakeelepäevad Chicagos LINK

5. juuni – zoomkoolitus

10. juuni – Keelekümbluslaager “Loovus&Loodus” registreerimistähtaeg LINK

30. juuni – õppevara tellimuste tähtaeg

Juuni lõpp – juuli algus – võimalik paaripäevane suvine koolitus Tallinnas. Täpsustub küsitluse põhjal kas on huvilisi.

31.juuli – 6. august – Keelekümbluslaager “Loovus&Loodus” Chicagos LINK