Riia Eesti kooli asendusõpetaja töökuulutus 17.06.2023

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Instituut kuulutavad välja
konkursi eesti keele ja kultuuri õpetaja leidmiseks Riia Eesti Kooli alates
2023/2024 õppeaastast.
Nõuded õpetaja kandidaadile:
kõrgharidus (eesti keele või eesti keele kui võõrkeele õpetaja);
õpetajana töötamise kogemus;
võõrkeele õpetamise metoodika tundmine;
eesti keele valdamine emakeelena;
läti keele oskus algtasemel
Õpetaja koormus on 20 tundi nädalas. Lisaks sellele peab õpetaja tutvustama
eesti kultuuri ja korraldama Eesti-teemalist klassivälist tegevust.
Eesti Instituut sõlmib õpetajaga töölepingu, maksab õpetajale palka, korvab
kaks korda aastas sõidukulud õpetuskohta ja tagasi ning tervisekindlustuse.
Tegem

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Instituut kuulutavad välja konkursi eesti keele ja kultuuri õpetaja leidmiseks Riia Eesti Kooli alates 2023/2024 õppeaastast. 

Nõuded õpetaja kandidaadile:

  • kõrgharidus (eesti keele või eesti keele kui võõrkeele õpetaja)
  • õpetajana töötamise kogemus
  • võõrkeele õpetamise metoodika tundmine
  • eesti keele valdamine emakeelena
  • läti keele oskus algtaseme

Õpetaja koormus on 20 tundi nädalas. Lisaks sellele peab õpetaja tutvustama eesti kultuuri ja korraldama Eesti-teemalist klassivälist tegevust.

Eesti Instituut sõlmib õpetajaga töölepingu, maksab õpetajale palka, korvab kaks korda aastas sõidukulud õpetuskohta ja tagasi ning tervisekindlustuse. Tegemist on asenduskohaga lapsehoolduspuhkusel oleva õpetaja tööle naasmiseni. Tähtajaline tööleping sõlmitakse algul üheks aastaks.

Konkursil osalemiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  • elulookirjeldus
  • motivatsioonikiri
  • haridust tõendava dokumendi koopia

Dokumendid (märgusõnaga “Riia”) palume saata hiljemalt 17. juuniks 2023. aastal e-posti aadressil keelkultuur@estinst.ee

Lisateave: 
MTÜ Eesti Instituut, Rävala pst 6, Tallinn 10143
+372 51 04454 (Heidy Eskor-Kiviloo)
keelkultuur@estinst.ee