Riia Eesti Kooli eesti keele õpetaja konkurss

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Instituut kuulutavad välja konkursi eesti keele ja kultuuri õpetaja leidmiseks Riia Eesti Kooli alates 2021/2022 õppeaastast.

Nõuded õpetaja kandidaadile:

  • kõrgharidus (eesti keele või eesti keele kui võõrkeele õpetaja);
  • pedagoogiline haridus (võib olla omandamisel);
  • õpetajana töötamise kogemus;
  • võõrkeele õpetamise metoodika tundmine;
  • eesti keele valdamine emakeelena;
  • läti keele oskus või valmisolek õppida läti keelt.

Õpetaja koormus on 20 tundi nädalas. Lisaks sellele peab õpetaja tutvustama eesti kultuuri ja korraldama Eesti-teemalist klassivälist tegevust.

Eesti Instituut sõlmib õpetajaga töölepingu, maksab õpetajale palka, korvab kaks korda aastas sõidukulud õpetuskohta ja tagasi ning tervisekindlustuse. Tööleping sõlmitakse algul aastaks, seda on kokkuleppel võimalik pikendada.

Konkursil osalemiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  • elulookirjeldus;
  • motivatsioonikiri;
  • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid (märgusõnaga “Riia”) palume saata hiljemalt 20. juuniks 2021. aastal e-posti aadressil keelkultuur@estinst.ee

Lisateave:
Eesti Instituut, Suur-Karja 14, Tallinn 10140
+372 51 04454 (Heidy Eskor-Kiviloo)
keelkultuur@estinst.ee