Ülemaailmne eesti keele õppimise nädal

Tähistame emakeelepäeva. Kui palju aga teatakse laias maailmas meie keele ja maa kohta? Eesti keel, mida peetakse maailmas üheks kaunimaks, väärib keeleaastal rohkem tähelepanu ka väljaspool Eestit.

Eesti Instituut kutsub ühe nädala jooksul, 23.-29. septembril 2019, kogu maailma eesti keelt õppima ja õpetama. Juba praegu õpib välismaal tuhatkond inimest eesti keelt kas ülikoolides või keelekursustel, samuti hoiavad paljud eestlased võõrsil oma järeltulijate emakeelt.

Septembris soovime jõuda kolme miljoni inimeseni, kes õpivad eesti keeles ütlema mõned sõnad või väljendid, näiteks numbrid, tervitused või õnnesoovid. Iga eesti keele oskaja saab kaasa aidata! Selleks ei pea olema keeleõpetaja, piisab vaid heast tahtest, et õpetada mõned sõnad välismaalasest sõbrale, tuttavale, kolleegile või naabrile. Ka Eestis on meie kõrval piisavalt neid, kellele meie kaunist emakeelt õpetada. Mõistagi ei saa keel sel moel kohe selgeks, kuid nii istutame keelevõrseid, millest mõni ehk kasvab tubliks puuks.

Kuidas ja kus eesti keelt õppida ja õpetada? Avage veebileht keelest.estinst.ee, kus jagatakse näpunäiteid keeleõppijale ja -õpetajale, kus on lingid veebikursustele (Speakly, Keeleklikk), et soovijad saaksid eesti keelt edasi õppida. Iga õppur saab märkida oma asukoha veebilehel oleval maakaardil Gröönimaast Austraaliani. Samuti ootame  eesti keele õppimisest sotsiaalmeediapostitusi ja videosid, mida edastame Facebooki lehel keelEST.

Esimest korda tutvustame üleilmse eesti keele nädala tegevusi Helsingis väliseesti õpetajate emakeelepäevadel 7.-10. märtsil. Loodame, et Eesti kogukonnad maailmas aitavad rõõmuga keelt õpetada ning korraldada toredaid üritusi selleks, et anda välismaalastele aimu meie emakeele ilust.

Üleilmse eesti keele õpetamise nädala korraldamist toetab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisateave:
Lea Kreinin
lea.kreinin@estinst.ee
tel +372 631 4355
keelest.estinst.ee

(Pilt: Aabits kirjastuselt Maurus, autorid H.Ernits, J. Põldma ja H. Prii)