Väliseesti õpetajate suvekooli ajakava

4. JUULI 2023
10.00 Suvekooli uste avamine.
10.15 – 11.45 Eesti rahvajuttude võlu – Piret Päär, Piret Pääri Jutukool
Vaheamps
12.00 – 13.00 Vahelduvõpe. Liikumise lõimimine keeletundi – Ly Leedu, Multilingua Keelekeskus, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit
13.00 – 14.00 Lõunasöök ja jutuaeg
14.00 – 15.00 Draama/näidend ja keeleõpe – Anna Sele, Tallinna Läänemere Gümnaasium
15.00 – 16.00 Õppevara analüüs ja arendused e-koolikotis – Kätlin Kõverik, Haridus- ja TeadusministeeriumTeenused tagasipöördujatele ja portaali „Eestlased üle maailma“ arendused – Kaire Cocker, Integratsiooni Sihtasutus
Vaheamps
16.15-17.00 Folkloorimängud ja keeleõpe – Eve Padar, Vanalinna Hariduskolleegium
 

5. JUULI 2023
10.00 – 11.30 Õpetaja väljakutseterohkes keskkonnas – Maris Kolk, Neomind
Vaheamps
11.45 – 13.15 Legendide kasutamine keeleõppes /jutustamisoskuse arendamine – Lea Maiberg, HARNO
13.15 – 14.15 Lõunasöök ja jutuaeg
14.15 -15.15 Eesti keele õppimisest pakendite abil –  Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, TalTech Virumaa Kolledž
15.15 – 16.00 Liikumismängud ja keeleõpe – Kristi Kiilu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Vaheamps
16.15-17.15 Aktiivõppemeetodid veebitunnis. Tehisintellekt.  – Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, TalTech Virumaa Kolledž

 
6. JUULI 2023
10.00 – 11.00
 Mängustamine madalama keeleoskustasemega õppijatele – Mare Kitsnik, Tartu Ülikooli Narva Kolledž
11.00-12.15 Lõimitud õpe: Sõnavara arendamine ja kinnistamine vaatluste ja õues tegevuste kaudu – Evelin Laugus, Tartu Poku lasteaed
12.15-13.15 Lõunasöök ja jutuaeg
13.15 – 14.15 Mängustamine kõrgema keeleoskustasemega rühmadele – Mare Kitsnik, Tartu Ülikooli Narva Kolledž
14.15 – 15.15 Teemaraamatute valmistamine – töö raamatutega ühislugemisraamatu kaudu – Hedi Minlibajeva, Tallinna Vindi Lasteaed
Vaheamps
15.30 – 16.15 Rahvamängud ja folkloor – Eve Padar, Vanalinna Hariduskolleegium
16.15 – 17.00 Ootused väliseesti koolile – vestlusring
Suvekooli lõpetamine
Suvekool toimub Rahva Raamatu ruumides Telliskivi 60-2i

Registreerimine: https://forms.gle/oHFJWNEjtsEbELqw6

Lisainfo: Heidy Eskor-Kiviloo
Eesti Instituut
tel. 51 04454
Heidy.Kiviloo@estinst.ee