et | en

Väljaspool Eestit on palju kohti, kus räägitakse ja õpetatakse eesti keelt ning kultuuri.

Ühelt poolt käib eesti keel ja kultuur kaasas eestlastega, kes on asunud välismaale elama, teisalt  soovime suurendada Eesti-huvi nende seas, kes meie maast veel midagi pole kuulnud või kes soovivad meist rohkem teada saada.


Uudised

Väliseesti õpetajate suvekool 2017

Avaldatud juuni 21, 2017

Väliseesti õpetajate suvekool toimub 27.–29. juunil 2017 Tallinnas ja Naissaarel.

Loe lähemalt: SIIT

Suvekooli korraldab Eesti Instituut koostöös Tallinna Ülikooliga, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Raina Ventsli, raina.ventsli@estinst.ee, tel: +372 6314 355

Vaata Sündmused

Õppevara tellimine 2017

Avaldatud aprill 24, 2017

Õppevara tellimine väliseesti koolidele ja seltsidele

Õppevara alla kuuluvad nii õpikud, teatmeteosed, ilukirjandus kui ka filmid, CDd jm Eestiga seotud lisamaterjal.

Tellimiskeskkond

Õppevara tellimusi saab esitada kuni 15. maini 2017.

Palume esitada aruande 2016/2017. õppeaasta kohta 15. maiks ARUANNE

Vaata Õppevara

Missugune on see õige kodutunne?

Avaldatud Veeb. 23, 2017

Kui küsimusele „Mis on Eestis erilist, mida mujal ei ole?“ vastab teismeline tüdruk Soomest „õige kodutunne“, teeb see südame soojaks. Kõige erilisem on Eestis eesti keel, loodus, lisaks Eesti kommid, lumi, aga ka head mälestused ja Suur Munamägi.

Eesti Instituut ja Eesti Lastekirjanduse Keskus viisid laste ja noorte kultuuriaastal läbi ...

» Loe edasi

Vahetub välisõppe töötaja

Avaldatud Jaan. 25, 2017

Alates 25. jaanuarist asub eesti keele ja kultuuri välisõppe valdkonnaga tegelema Raina Ventsli. Raina on hariduselt eesti keele kui võõrkeele õpetaja. Ta on töötanud eesti keele õpetajana Krimmis ning vene koolides Eestis. Raina on töötanud varem ka Eesti Instituudis välisõppe koordineerijana ning osalenud hariduskomisjoni töös.

Kontakti saab meiliaadressil: raina.ventsli@estinst.ee.

Tel: +372 6314 355.

Eesti keele e-kursus lastele

Avaldatud Jaan. 20, 2016

Kutsume väliseesti õpetajaid kasutama õppetöös eesti keele e-kursust, mis sobib eel- ja algkoolilastele, kes õpivad tähti ning lugemist. Tegu on testkursusega, mille kohta ootame tagasisidet nii õpetajatelt kui ka lastevanematelt.

Eesti keele 10-tunnine e-kursus on 58aastastele väljaspool Eestit elavatele lastele. Tundide materjal põhineb eesti kooli I kooliastme riiklikul õppekaval ...

» Loe edasi

Vaata Eesti keel emakeelena

Õpi eesti keelt Keeleklikis!

Avaldatud Nov. 24, 2015

https://www.keeleklikk.ee/et/welcome

"Keeleklikk" on internetipõhine eesti keele kursus algajatele (0-A2). Mõeldud nii vene keele kui ka inglise keele baasil õppijatele. Kursuse ülesehitus toetub põhimõttele, et õppimine on kõige tulemuslikum, kui õppida on huvitav ja lõbus ning keelenähtusi korratakse ja harjutatakse väga paljudes eri kontekstides. "Keeleklikk" on abiks neile, kes soovivad õppida eesti keelt igapäevastes olukordades suhtlemiseks. E-kursus võimadab õppida kõigil soovijatel eesti keelt tasuta ja piiramatult, vajalik on vaid arvuti ja internetiühenduse olemasolu. "Keeleklikk" on valminud koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

Kursus koosneb 16 peatükist, mis hõlmavad kokku 200 animatsiooni, üle 100 video ja umbes 1200 harjutust. "Keeleklikist" võtab osa ka elav eesti keele õpetaja, kellega õpilased saavad e-posti teel kirju vahetada.

Haridusprojektide taotlusvoor

Avaldatud mai 12, 2017

Sündmuse kuupäev märts 27, 2017

Haridusprojektide kevadine taotlusvoor on avatud!

Haridusprojektide taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017. Konkurssi korraldab rahvuskaaslaste programmi nõukogu eesti keele ja kultuuri õppe toetamiseks väliseesti kogukondades.

Taotlusi oodatakse veebi-taotlusvormi teel.

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas 1 kuu jooksul pärast tähtaega.

Loe lähemalt SIIT

Täiendav teave

Raina Ventsli (Eesti Instituut ...

» Loe edasi

Vaata Haridusprojektid

Noortelaagrid

Avaldatud aprill 20, 2017

Rahvuskaaslaste programmi noortelaagrid

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus ootab 1318aastasi eesti juurtega noori suvel Eestis toimuvasse keele- ja kultuurilaagrisse.

Laager võimaldab keelepraktikat keelekeskkonnas ja suhtlemist Eesti eakaaslastega. Eesti keele ja meele laagrites kinnistatakse sidet Eestiga. Ühtlasi võimaldab laager Eestiga tutvuda neil, kes soovivad Eestisse õppima tulla või oma tulevikku Eestiga siduda.

Laager toimub kolmes vahetuses:

I vahetus: 27. juuni–7. juuli 2017, noortele, kel puudub eesti keele oskus või see on väga nõrk;

II vahetus: 18.–28. juuli 2017, noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;

III vahetus: 1. august–11. august 2017, noortele, kes valdavad vabalt eesti keelt.

Laagrid toimuvad Venevere puhkekeskuses Viljandimaal.

Laagrisse registreerimise tähtaeg on 4. aprill 2017.

Laagris osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm http://www.meis.ee/keelelaagrisse-reg ja kirjutada lühike motivatsioonikiri.

Täpsem info: Jana Tondi (jana.tondi@meis.ee; tel: +372 659 9069)

Eesti keele laagreid korraldatakse eesti päritolu noortele riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm 2014-2020“ raames. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.


Talvekooli tasuta koha saajad selgunud

Avaldatud märts 22, 2017

Sündmuse kuupäev Dets. 8, 2015

Välisõppe nõukogu otsustas toetada kolme üliõpilase osalemist Tallinna Ülikooli talvekoolis 4.-22. jaanuaril 2016. aastal

Tasuta koha saajad:

Satu Arvola (Soome)
David Edwards
(Šotimaa)
Daria Glushinskaia (Venemaa)


Õnnitleme tasuta koha saajaid ja soovime edu kõigile kandideerijaile eesti keele õppimisel!

Talvekoolis osalemise küsimustega palume pöörduda TLÜ talvekooli koordinaatori poole: tss@tlu.ee.

Vaata Tasuta koha saajad TLÜ talvekoolis 2016. a

Ülemaailmne laste kultuuriküsitlus "Mina ka!"

Avaldatud märts 22, 2017

Alates 25. jaanuarist oli võimalus kõigil 7-12aastastel Eesti lastel üle maailma osaleda küsitluses "Mina ka!"

Küsimused on Eesti, koolielu, vaba aja ja kultuuri kohta.

Eesti Vabariigi aastapäeva eel sobib küsitlus koolitunni osaks või perekondlikuks aruteluks. Vastata saab kuni 20. veebruarini.

Küsitlus asub aadressil http://minaka.ee/kysitlus/ ja on eesti ...

» Loe edasi