et | en

Väljaspool Eestit on palju kohti, kus räägitakse ja õpetatakse eesti keelt ning kultuuri.

Ühelt poolt käib eesti keel ja kultuur kaasas eestlastega, kes on asunud välismaale elama, teisalt  soovime suurendada Eesti-huvi nende seas, kes meie maast veel midagi pole kuulnud või kes soovivad meist rohkem teada saada.


Uudised

Esseekonkurss "Eesti loost ja lootusest"

Avaldatud Veeb. 6, 2017

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi vilistlaskogu kuulutas 02. veebruaril, Tartu rahu päeval välja esseekonkursi pealkirjaga "Eesti loost ja lootusest". Tegemist on üleskutsega, mis suunab noori vahetult enne Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäeva mõtisklema Eesti loo, loota oleku ning lootuse peale. Ürituse patroon on Tõnis Mägi.

Rohkem infot
kodulehel:
Facebookis:

Kutse videona:
https://www.youtube.com/watch?v=fXHEjAhpmgw

Kirjutama on oodatud kodu- ja välismaal elavad noored vanuses 16-19.

Ülemaailmne laste kultuuriküsitlus "Mina ka!"

Avaldatud Jaan. 26, 2017

Alates 25. jaanuarist on võimalus kõigil 7-12aastastel Eesti lastel üle maailma osaleda küsitluses "Mina ka!"

Küsimused on Eesti, koolielu, vaba aja ja kultuuri kohta.

Eesti Vabariigi aastapäeva eel sobib küsitlus koolitunni osaks või perekondlikuks aruteluks. Vastata saab kuni 20. veebruarini.

Küsitlus asub aadressil http://minaka.ee/kysitlus/ ja on eesti ...

» Loe edasi

Vahetub välisõppe töötaja

Avaldatud Jaan. 25, 2017

Alates 25. jaanuarist asub eesti keele ja kultuuri välisõppe valdkonnaga tegelema Raina Ventsli. Raina on hariduselt eesti keele kui võõrkeele õpetaja. Ta on töötanud eesti keele õpetajana Krimmis ning vene koolides Eestis. Raina on töötanud varem ka Eesti Instituudis välisõppe koordineerijana ning osalenud hariduskomisjoni töös.

Kontakti saab meiliaadressil: raina.ventsli@estinst.ee.

Tel: +372 6314 355.

Haridusprojektide tulemused

Avaldatud Nov. 28, 2016

Sündmuse kuupäev Nov. 28, 2016

Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide sügisvooru esitati 52 projekti, millest rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon toetas 44.

Konkursile esitati nii ühekordsete tegevuste kui ka poolaastapõhiseid projekte.

Toetusi rahastab Eesti riik rahvuskaaslaste programmist läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning haldab Eesti Instituut.

Vt lähemalt http://ekkm.estinst.ee/sisu/sugisvoor-2016/

» Loe edasi

Vaata Sügisvoor 2016

Tasuta õppekohad TLÜ talvekoolis

Avaldatud Nov. 1, 2016

Eesti Instituut pakub EKKAV programmi raames kolmele välisüliõpilasele tasuta õppekohta Tallinna Ülikooli rahvusvahelise talvekooli edasijõudnute eesti keele ja kultuuri kursusel.
Tasuta kohta saavad taotleda üliõpilased, kes õpivad välismaa (mitte Eesti) kõrgkoolides.

TLÜ talvekool toimub 9.–27. jaanuaril 2017. aastal.

Tasuta koha taotlemiseks palume täita hiljemalt 1. detsembril 2016 veebi-taotlusvorm, millele ...

» Loe edasi

Vaata Tasuta õppekohad Tallinna Ülikooli rahvusvahelises talvekoolis

Haridusprojektide taotlusvoor

Avaldatud Sept. 29, 2016

Haridusprojektide sügisvooru tähtaeg on 1. november 2016. Konkurssi korraldab rahvuskaaslaste programmi nõukogu eesti keele ja kultuuri õppe toetamiseks väliseesti kogukondades.

Taotlusi oodatakse veebi-taotlusvormi teel.

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas 1 kuu jooksul pärast tähtaega.

Täiendav teave

Kerttu Jõgi (Eesti Instituut, +372 6314 355 kerttu.jogi@einst.ee) või

Andero ...

» Loe edasi

Vaata Haridusprojektid

Eesti keele e-kursus lastele

Avaldatud Jaan. 20, 2016

Kutsume väliseesti õpetajaid kasutama õppetöös eesti keele e-kursust, mis sobib eel- ja algkoolilastele, kes õpivad tähti ning lugemist. Tegu on testkursusega, mille kohta ootame tagasisidet nii õpetajatelt kui ka lastevanematelt.

Eesti keele 10-tunnine e-kursus on 58aastastele väljaspool Eestit elavatele lastele. Tundide materjal põhineb eesti kooli I kooliastme riiklikul õppekaval ...

» Loe edasi

Vaata Eesti keel emakeelena

Talvekooli tasuta koha saajad selgunud

Avaldatud Dets. 16, 2015

Sündmuse kuupäev Dets. 8, 2015

Välisõppe nõukogu otsustas toetada kolme üliõpilase osalemist Tallinna Ülikooli talvekoolis 4.-22. jaanuaril 2016. aastal

Tasuta koha saajad:

Satu Arvola (Soome)
David Edwards
(Šotimaa)
Daria Glushinskaia (Venemaa)


Õnnitleme tasuta koha saajaid ja soovime edu kõigile kandideerijaile eesti keele õppimisel!

Talvekoolis osalemise küsimustega palume pöörduda TLÜ talvekooli koordinaatori poole: tss@tlu.ee.

Vaata Tasuta koha saajad TLÜ talvekoolis 2016. a

"Hansenist Tammsaareni" XIII võistulugemine Albu põhikoolis

Avaldatud Dets. 1, 2015

Albu põhikool ootab kirjandushuvilisi nii üldhariduskoolidest kui ka kutse- ja kõrgkoolidest osa võtma eesti suurkirjaniku loomingu võistulugemisest 5. veebruaril 2016.

Sündmuse eesmärk on populariseerida A. H. Tammsaare loomingut, anda õpilastele esinemis- ja võistlemisvõimalusi ning arendada nende lugemis-etlemisoskust.

Võisteldakse neljas vanuserühmas: V-VII, VIII-IX, X-XII klasside õpilased ning kutse- ja ülikoolide õppurid ...

» Loe edasi

Õpi eesti keelt Keeleklikis!

Avaldatud Nov. 24, 2015

https://www.keeleklikk.ee/et/welcome

"Keeleklikk" on internetipõhine eesti keele kursus algajatele (0-A2). Mõeldud nii vene keele kui ka inglise keele baasil õppijatele. Kursuse ülesehitus toetub põhimõttele, et õppimine on kõige tulemuslikum, kui õppida on huvitav ja lõbus ning keelenähtusi korratakse ja harjutatakse väga paljudes eri kontekstides. "Keeleklikk" on abiks neile, kes soovivad õppida eesti keelt igapäevastes olukordades suhtlemiseks. E-kursus võimadab õppida kõigil soovijatel eesti keelt tasuta ja piiramatult, vajalik on vaid arvuti ja internetiühenduse olemasolu. "Keeleklikk" on valminud koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

Kursus koosneb 16 peatükist, mis hõlmavad kokku 200 animatsiooni, üle 100 video ja umbes 1200 harjutust. "Keeleklikist" võtab osa ka elav eesti keele õpetaja, kellega õpilased saavad e-posti teel kirju vahetada.