et | en

Väljaspool Eestit on palju kohti, kus räägitakse ja õpetatakse eesti keelt ning kultuuri.

Ühelt poolt käib eesti keel ja kultuur kaasas eestlastega, kes on asunud välismaale elama, teisalt  soovime suurendada Eesti-huvi nende seas, kes meie maast veel midagi pole kuulnud või kes soovivad meist rohkem teada saada.


Uudised

Konverents „Eesti keel ja kultuur maailmas V”

Avaldatud mai 27, 2016

Sündmuse kuupäev juuni 28, 2016

Välismaa ülikoolides töötavaid eesti keele ja kultuuri lektoreid, koolides-seltsides tegutsevaid õpetajaid ning estofiile koondav konverents toimub Tartus 28.–30. juunil. Järjekorras viiendal konverentsil antakse ülevaade viimastel aastatel Eesti ühiskonnas ning eesti keele ja kultuuriruumis toimunust.
Konverentsi korraldab välisõppe nõukogu „Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2011–2017“ (EKKAV) raames. Programmi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning haldab Eesti Instituut.

Loe lähemalt:

http://ekkm.estinst.ee/sisu/konverents-eesti-keel-ja-kultuur-maailmas-v/

Vaata Konverents „Eesti keel ja kultuur maailmas V”

Suvekursuse tasuta õppekoha saajad selgunud

Avaldatud aprill 11, 2016

Sündmuse kuupäev aprill 11, 2016

EKKAV programmi raames on määratud välisüliõpilastele tasuta õppekohad Eesti ülikoolide eesti keele ja kultuuri suvekursustel. Tänavu taotles suvekursusele tasuta kohta kokku 75 soovijat 18 riigist. Suvekursusele saavad tulla välisõppe programmi toel oma eesti keele oskust täiendama 38 üliõpilast, neist 33 koos majutusega ja 5 majutuseta.

Tasuta koha saajate nimekirjad

Valiku tegemisel lähtuti taotleja motivatsioonikirjast  ja õppejõu soovitusest. Valiku tegemisel oli oluline, et taotleja oleks välismaa (mitte Eesti) kõrgkooli üliõpilane.
Kui tasuta koha saaja loobub õppekohast, siis pakutakse tasuta õppekohta varunimekirjas olijale. Varunimekiri ei ole koostatud pingerivina. Tasuta kohast loobujatel palume sellest teatada hiljemalt 10. maiks 2016 e-maili aadressil katrin.maiste@estinst.ee ja ülikooli kontaktisikule.

Lisainfo:

Välisõppe nõukogu sekretariaat: Katrin Maiste, katrin.maiste@estint.ee
Tallinna Ülikool: tss@tlu.ee
Tartu Ülikool: keeled@ut.ee

Vaata Tasuta õppekohtade saajad suvekoolides 2016

Eesti-teemalised loengud välismaa kõrgkoolis

Avaldatud Veeb. 16, 2016

Sündmuse kuupäev Veeb. 16, 2016

Soovides veelgi enam levitada Eesti teemasid välismaa ülikoolides, pakume toetust Eesti-teemaliste loengute pidamiseks. Välisõppe nõukogu pakub toetust Eesti-teemaliste loengute pidamiseks välismaa kõrgkoolis, kus ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Loengutes võib käsitleda Eesti kultuuri-, ajaloo- ja ühiskonna või eesti keele teemasid.

Toetust võivad taotleda nii välismaal elavad või ajutiselt viibivad eestlased kui ka välismaalased, kel on kõrgharidus ja kes on pädevad Eesti-teemalisi loenguid pidama. Toetust makstakse loengute pidamiseks vastavalt akadeemiliste tundide arvule. Sõidu- ega majutuskulude katmiseks toetust ei eraldata.

Toetuse taotlemiseks tuleb täita veebis taotlusvorm, millele lisada lektori eestikeelne CV, välismaa kõrgkooli luba loengute läbiviimiseks ja soovituskiri Eesti residendilt.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. märts ja 15. oktoober.

Välismaalasest loengupidaja peab oskama eesti keelt vähemalt B1 tasemel, et lugeda ja täita eestikeelseid dokumente.

Toetust makstakse Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi raames, programmi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda haldab Eesti Instituut.

Täpsem teave: http://ekkm.estinst.ee/sisu/eesti-teemalised-loengud-valismaa-korgkoolis/

2015. aasta sügisvooru tulemused: http://ekkm.estinst.ee/sisu/eesti-teemaliste-kulalisloengute-toetus/


Kontakt:

Eesti Instituut
Katrin Maiste

välisõppe sekretariaadi juhataja

katrin.maiste@estinst.ee

+370 631 4355

Vaata Eesti-teemalised loengud välismaa kõrgkoolis

Palun ütle üks ilus eesti sõna!

Avaldatud Veeb. 16, 2016

Head eesti keele õppijad kõikjal maailmas!

Soovime Teilt küsida, mida arvate eesti keelest, eesti sõnadest, nimedest jne.

Palun täitke küsimustik hiljemalt 1. märtsiks 2016. 14. märtsil tähistatakse Eestis emakeelepäeva, avaldame samal päeval küsitluse tulemused.

Küsimustiku veebilink

http://goo.gl/forms/S3gyN9NZ1s

Vaata Palun ütle üks ilus eesti sõna!

Tasuta õppekohad suvekursustele 2016

Avaldatud Veeb. 12, 2016

Sündmuse kuupäev märts 10, 2016

EKKAV programmi raames pakub Eesti Instituut välisüliõpilastele 2016. aastal tasuta õppekohti Eesti ülikoolide korraldatud eesti keele ja kultuuri suvekursustele.

Tallinna Ülikooli suvekursustele eraldatakse kokku 16 kohta kesktaseme või edasijõudnute kursusele (11.–29. juuli 2016);
Tartu Ülikooli suvekursustele eraldatakse kokku 19 kohta kesktaseme või edasijõudnute kursusele inglise keele baasil (25. juuli–5. august 2016).

Vaata Tasuta õppekohad suvekursustele 2016

Estophiluse stipendium

Avaldatud Veeb. 11, 2016

Ootame 1. märtsiks stipendiumi Estophilus taotlusi.

Stipendiumi Estophilus eesmärk on rahastada välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide magistrantide, doktorantide ning doktorikraadiga uurijate õpinguid ja uuringuid Eestis.


Dokumentide esitamise tähtajad on 1. märts ja 1. oktoober.

Stipendium on mõeldud elamiskulude, õppemaksu ja uurimistööga seotud kulude katmiseks Eestis. Stipendiumi võib määrata korraga üldjuhul viieks ...

» Loe edasi

Vaata Estophilus

Eesti keele e-kursus lastele

Avaldatud Jaan. 20, 2016

Kutsume väliseesti õpetajaid kasutama õppetöös eesti keele e-kursust, mis sobib eel- ja algkoolilastele, kes õpivad tähti ning lugemist. Tegu on testkursusega, mille kohta ootame tagasisidet nii õpetajatelt kui ka lastevanematelt.

Eesti keele 10-tunnine e-kursus on 58aastastele väljaspool Eestit elavatele lastele. Tundide materjal põhineb eesti kooli I kooliastme riiklikul õppekaval ...

» Loe edasi

Vaata Eesti keel emakeelena

Talvekooli tasuta koha saajad selgunud

Avaldatud Dets. 16, 2015

Sündmuse kuupäev Dets. 8, 2015

Välisõppe nõukogu otsustas toetada kolme üliõpilase osalemist Tallinna Ülikooli talvekoolis 4.-22. jaanuaril 2016. aastal

Tasuta koha saajad:

Satu Arvola (Soome)
David Edwards
(Šotimaa)
Daria Glushinskaia (Venemaa)


Õnnitleme tasuta koha saajaid ja soovime edu kõigile kandideerijaile eesti keele õppimisel!

Talvekoolis osalemise küsimustega palume pöörduda TLÜ talvekooli koordinaatori poole: tss@tlu.ee.

Vaata Tasuta koha saajad TLÜ talvekoolis 2016. a

"Hansenist Tammsaareni" XIII võistulugemine Albu põhikoolis

Avaldatud Dets. 1, 2015

Albu põhikool ootab kirjandushuvilisi nii üldhariduskoolidest kui ka kutse- ja kõrgkoolidest osa võtma eesti suurkirjaniku loomingu võistulugemisest 5. veebruaril 2016.

Sündmuse eesmärk on populariseerida A. H. Tammsaare loomingut, anda õpilastele esinemis- ja võistlemisvõimalusi ning arendada nende lugemis-etlemisoskust.

Võisteldakse neljas vanuserühmas: V-VII, VIII-IX, X-XII klasside õpilased ning kutse- ja ülikoolide õppurid ...

» Loe edasi

Uus välisõppe koordineerija

Avaldatud Dets. 1, 2015

Eesti Instituudi Tallinna kontoris alustab tänasest, 1. detsembrist tööd uus välisõppe koordineerija Kerttu Jõgi. Kerttu on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogia eriala ning täiendanud end Hamburgis muusikateraapia erialal. Eesti keele ja kultuuri välisõppe teema pole Kerttule võõras, kuna aastatel 2009-2012 andis ta tunde EÜSL Hamburgi Eesti Koolis.Ta on olnud seotud ka teiste väliseesti kogukondade ja seltsidega ning osalenud mitmetel rahvuskaaslaste kogunemistel Euroopas.

Kerttu Jõgi e-post: kerttu.jogi@estinst.ee