et | en

Väljaspool Eestit on palju kohti, kus räägitakse ja õpetatakse eesti keelt ning kultuuri.

Ühelt poolt käib eesti keel ja kultuur kaasas eestlastega, kes on asunud välismaale elama, teisalt  soovime suurendada Eesti-huvi nende seas, kes meie maast veel midagi pole kuulnud või kes soovivad meist rohkem teada saada.


Uudised

Haridusprojektide tulemused

Avaldatud Nov. 28, 2016

Sündmuse kuupäev Nov. 28, 2016

Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide sügisvooru esitati 52 projekti, millest rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon toetas 44.

Konkursile esitati nii ühekordsete tegevuste kui ka poolaastapõhiseid projekte.

Toetusi rahastab Eesti riik rahvuskaaslaste programmist läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning haldab Eesti Instituut.

Vt lähemalt http://ekkm.estinst.ee/sisu/sugisvoor-2016/

» Loe edasi

Vaata Sügisvoor 2016

Eesti keele ja kultuuri lektor Läti ülikooli

Avaldatud Nov. 12, 2016

„Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2011-2017" raames kuulutavad SA Archimedes ning Haridus- ja Teadusministeerium välja konkursi

Läti Ülikooli eesti keele ja kultuuri lektori leidmiseks.


Nõuded lektorikandidaadile:

  • vähemalt magistritase humanitaarteadustes (soovitavalt eesti keele erialal);
  • eesti keele valdamine emakeelena või vähemalt C1 tasemel;
  • ettevalmistus ja kogemus eesti keele kui võõrkeele ...

» Loe edasi

Tasuta õppekohad TLÜ talvekoolis

Avaldatud Nov. 1, 2016

Eesti Instituut pakub EKKAV programmi raames kolmele välisüliõpilasele tasuta õppekohta Tallinna Ülikooli rahvusvahelise talvekooli edasijõudnute eesti keele ja kultuuri kursusel.
Tasuta kohta saavad taotleda üliõpilased, kes õpivad välismaa (mitte Eesti) kõrgkoolides.

TLÜ talvekool toimub 9.–27. jaanuaril 2017. aastal.

Tasuta koha taotlemiseks palume täita hiljemalt 1. detsembril 2016 veebi-taotlusvorm, millele ...

» Loe edasi

Vaata Tasuta õppekohad Tallinna Ülikooli rahvusvahelises talvekoolis

Göttingenis algab oktoobris õppeaasta uue Eesti lektoriga

Avaldatud Okt. 31, 2016

Göttingenigenis algab akadeemiline aasta oktoobris. Muude õppainete kõrval saavad sealsed üliõpilased  osaleda eesti keele ja kultuuri loengutes, neid hakkab õpetama sel sügisel Eestist Saksamaale lähetatud Agu Bleive (pildil).

Agu Bleive lõpetas tänavu Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri
keeleteaduse magistriõpingud, mille jooksul on ta end korduvalt täiendanud ka välismaa kõrgkoolides.

2014. aasta sügissemestril sai Bleive eesti keele õpetamiskogemuse Greifswaldi ülikoolis praktikal olles. Eesti keele õpetamine saksa tudengitele oli noormehe  jaoks väga huvitavaks väljakutseks. Agu Bleive tõdeb, et kuigi õpetamine on suurt loovust ja vaimset pingutust nõudev töö, siis tööst saadav positiivne impulss on seda väärt.

Göttingeni Georg Augusti ülikoolis on töötanud Eestist lähetatud lektor juba 2005.aastast. Eesti keelt ja kultuuri õpetatakse soome-ugri osakonnas, sealne professor Eberhard Winkler on õpetamise edendamiseks väga suure töö ära teinud. Saksa üliõpilased õpivad eesti keelt kas filoloogilisest huvist või soovist tulla Eestisse edasi õppima.

Haridusprojektide taotlusvoor

Avaldatud Sept. 29, 2016

Haridusprojektide sügisvooru tähtaeg on 1. november 2016. Konkurssi korraldab rahvuskaaslaste programmi nõukogu eesti keele ja kultuuri õppe toetamiseks väliseesti kogukondades.

Taotlusi oodatakse veebi-taotlusvormi teel.

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas 1 kuu jooksul pärast tähtaega.

Täiendav teave

Kerttu Jõgi (Eesti Instituut, +372 6314 355 kerttu.jogi@einst.ee) või

Andero ...

» Loe edasi

Vaata Haridusprojektid

Eesti-teemalised loengud välismaa kõrgkoolis

Avaldatud Sept. 20, 2016

Sündmuse kuupäev Veeb. 16, 2016

Soovides veelgi enam levitada Eesti teemasid välismaa ülikoolides, pakume toetust Eesti-teemaliste loengute pidamiseks. Välisõppe nõukogu pakub toetust Eesti-teemaliste loengute pidamiseks välismaa kõrgkoolis, kus ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Loengutes võib käsitleda Eesti kultuuri-, ajaloo- ja ühiskonna või eesti keele teemasid.

Toetust võivad taotleda nii välismaal elavad või ajutiselt viibivad eestlased kui ka välismaalased, kel on kõrgharidus ja kes on pädevad Eesti-teemalisi loenguid pidama. Toetust makstakse loengute pidamiseks vastavalt akadeemiliste tundide arvule. Sõidu- ega majutuskulude katmiseks toetust ei eraldata.

Toetuse taotlemiseks tuleb täita veebis taotlusvorm, millele lisada lektori eestikeelne CV, välismaa kõrgkooli luba loengute läbiviimiseks ja soovituskiri Eesti residendilt.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. oktoober.

Välismaalasest loengupidaja peab oskama eesti keelt vähemalt B1 tasemel, et lugeda ja täita eestikeelseid dokumente.

Toetust makstakse Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi raames, programmi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda haldab Eesti Instituut kuni 31. dets. 2016, alates 1. jaanuarist 2017 haldab programmi tegevusi SA Archimedes.

Täpsem teave: http://ekkm.estinst.ee/sisu/eesti-teemalised-loengud-valismaa-korgkoolis/Kontakt:

Eesti Instituut
Katrin Maiste

katrin.maiste@estinst.ee

+370 631 4355

Vaata Eesti-teemalised loengud välismaa kõrgkoolis

Külalisloengute toetus

Avaldatud Sept. 18, 2016

Pakume välismaa kõrgkoolides töötavatele eesti lektoritele võimalust taotleda toetust külalislektorite kutsumiseks.

Külalisloengute toetuse taotlused palume saata  15. oktoobriks, toetust saab taotleda järgmisel kalendriaastal toimuvateks loenguteks.

Taotlemise tingimused lühidalt
- eesti keele ja kultuuri õpetuskeskused välismaal saavad taotleda toetust eesti keele ja kultuuriga seotud teemadel külalislektori kutsumiseks;
- õpetuskeskuse lektor leiab ise külalislektori ...

» Loe edasi

Vaata Külalisloengute toetus

Estophiluse stipendium

Avaldatud Veeb. 11, 2016

Ootame 1. märtsiks stipendiumi Estophilus taotlusi.

Stipendiumi Estophilus eesmärk on rahastada välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide magistrantide, doktorantide ning doktorikraadiga uurijate õpinguid ja uuringuid Eestis.


Dokumentide esitamise tähtajad on 1. märts ja 1. oktoober.

Stipendium on mõeldud elamiskulude, õppemaksu ja uurimistööga seotud kulude katmiseks Eestis. Stipendiumi võib määrata korraga üldjuhul viieks ...

» Loe edasi

Vaata Estophilus

Eesti keele e-kursus lastele

Avaldatud Jaan. 20, 2016

Kutsume väliseesti õpetajaid kasutama õppetöös eesti keele e-kursust, mis sobib eel- ja algkoolilastele, kes õpivad tähti ning lugemist. Tegu on testkursusega, mille kohta ootame tagasisidet nii õpetajatelt kui ka lastevanematelt.

Eesti keele 10-tunnine e-kursus on 58aastastele väljaspool Eestit elavatele lastele. Tundide materjal põhineb eesti kooli I kooliastme riiklikul õppekaval ...

» Loe edasi

Vaata Eesti keel emakeelena

Talvekooli tasuta koha saajad selgunud

Avaldatud Dets. 16, 2015

Sündmuse kuupäev Dets. 8, 2015

Välisõppe nõukogu otsustas toetada kolme üliõpilase osalemist Tallinna Ülikooli talvekoolis 4.-22. jaanuaril 2016. aastal

Tasuta koha saajad:

Satu Arvola (Soome)
David Edwards
(Šotimaa)
Daria Glushinskaia (Venemaa)


Õnnitleme tasuta koha saajaid ja soovime edu kõigile kandideerijaile eesti keele õppimisel!

Talvekoolis osalemise küsimustega palume pöörduda TLÜ talvekooli koordinaatori poole: tss@tlu.ee.

Vaata Tasuta koha saajad TLÜ talvekoolis 2016. a