et | en

Väljaspool Eestit on palju kohti, kus räägitakse ja õpetatakse eesti keelt ning kultuuri.

Ühelt poolt käib eesti keel ja kultuur kaasas eestlastega, kes on asunud välismaale elama, teisalt  soovime suurendada Eesti-huvi nende seas, kes meie maast veel midagi pole kuulnud või kes soovivad meist rohkem teada saada.


Uudised

Konkurss eesti keele ja kultuuri lektori leidmiseks

Avaldatud Aug. 29, 2016

Sündmuse kuupäev Sept. 12, 2016

Eesti lektor Saksamaale Göttingeni Georg Augusti nimelisse Ülikooli


Nõuded lektorikandidaadile:

 • vähemalt magistritase humanitaarteadustes (soovitavalt eesti keele erialal);
  eesti keele valdamine emakeelena;
 • ettevalmistus ja kogemus eesti keele kui võõrkeele õpetamiseks ning eesti kultuuri tutvustavate loengute pidamiseks võõrkeeles;
 • saksa keele oskus vähemalt kesktasemel;
 • kandidaat peab olema Eesti resident;
 • valmisolek alustada tööd 2016. a oktoobrist.


Konkursil osalemiseks saata hiljemalt 12. septembriks 2016 e-posti aadressile katrin.maiste@estinst.ee järgmised dokumendid:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.


Täpsem teave:

Eesti Instituudist Katrin Maistelt, katrin.maiste@estinst.ee, +372 631 4355;
Haridus- ja Teadusministeeriumist Andero Adamsonilt, andero.adamson@hm.ee, +372 735 0225

Vaata Eesti lektor Göttingeni ülikooli

X üleilma eesti keele õpetajate suvekool 2016

Avaldatud juuli 18, 2016

2016. aasta üleilma eesti keele õpetajate suvekoolitus toimub 2.-4. augustini Viinistul ja Käsmus.

Koolituse ajakava.

Koolitust korraldab Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut koostöös Eesti Instituudiga. Koolitust rahastab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium

Täpsem teave: triinu.laar@ut.ee või tiina.auling@ut.ee.

Vaata Väliseesti õpetajate suvekoolitus 2016

Brno Masaryki ülikooli uus lektor

Avaldatud juuni 1, 2016

Sündmuse kuupäev mai 15, 2016

Euroopa südamesse eesti keelt õpetama


Euroopa südames, Tšehhi Vabariigis Brno Masaryki Ülikoolis õpivad tudengid eesti keelt, kuulavad loenguid Eesti maast ja kirjandusest. Uuest õppeaastast hakkab neid õpetama Inga Jasmine Isabel Adamson (pildil), kes valiti uueks Eesti lektoriks.

Vaata Masaryki ülikooli uus Eesti lektor

Haridusprojektide maivooru tulemused

Avaldatud mai 30, 2016

Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide 2016. aasta maivooru esitati 49 projekti, millest rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon toetas 47.

Konkursile esitati nii õppeaasta- ja poolaastapõhiseid kui ka ühekordseid projekte.

Toetusi rahastab Eesti riik rahvuskaaslaste programmist läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning haldab Eesti Instituut.

Vt lähemalt http://ekkm.estinst.ee/sisu/kevadvoor-2016/

» Loe edasi

Vaata Kevadvoor 2016

Suvekursuse tasuta õppekoha saajad selgunud

Avaldatud aprill 11, 2016

Sündmuse kuupäev aprill 11, 2016

EKKAV programmi raames on määratud välisüliõpilastele tasuta õppekohad Eesti ülikoolide eesti keele ja kultuuri suvekursustel. Tänavu taotles suvekursusele tasuta kohta kokku 75 soovijat 18 riigist. Suvekursusele saavad tulla välisõppe programmi toel oma eesti keele oskust täiendama 38 üliõpilast, neist 33 koos majutusega ja 5 majutuseta.

Tasuta koha saajate nimekirjad

Valiku tegemisel lähtuti taotleja motivatsioonikirjast  ja õppejõu soovitusest. Valiku tegemisel oli oluline, et taotleja oleks välismaa (mitte Eesti) kõrgkooli üliõpilane.
Kui tasuta koha saaja loobub õppekohast, siis pakutakse tasuta õppekohta varunimekirjas olijale. Varunimekiri ei ole koostatud pingerivina. Tasuta kohast loobujatel palume sellest teatada hiljemalt 10. maiks 2016 e-maili aadressil katrin.maiste@estinst.ee ja ülikooli kontaktisikule.

Lisainfo:

Välisõppe nõukogu sekretariaat: Katrin Maiste, katrin.maiste@estint.ee
Tallinna Ülikool: tss@tlu.ee
Tartu Ülikool: keeled@ut.ee

Vaata Tasuta õppekohtade saajad suvekoolides 2016

Eesti-teemalised loengud välismaa kõrgkoolis

Avaldatud Veeb. 16, 2016

Sündmuse kuupäev Veeb. 16, 2016

Soovides veelgi enam levitada Eesti teemasid välismaa ülikoolides, pakume toetust Eesti-teemaliste loengute pidamiseks. Välisõppe nõukogu pakub toetust Eesti-teemaliste loengute pidamiseks välismaa kõrgkoolis, kus ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Loengutes võib käsitleda Eesti kultuuri-, ajaloo- ja ühiskonna või eesti keele teemasid.

Toetust võivad taotleda nii välismaal elavad või ajutiselt viibivad eestlased kui ka välismaalased, kel on kõrgharidus ja kes on pädevad Eesti-teemalisi loenguid pidama. Toetust makstakse loengute pidamiseks vastavalt akadeemiliste tundide arvule. Sõidu- ega majutuskulude katmiseks toetust ei eraldata.

Toetuse taotlemiseks tuleb täita veebis taotlusvorm, millele lisada lektori eestikeelne CV, välismaa kõrgkooli luba loengute läbiviimiseks ja soovituskiri Eesti residendilt.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. märts ja 15. oktoober.

Välismaalasest loengupidaja peab oskama eesti keelt vähemalt B1 tasemel, et lugeda ja täita eestikeelseid dokumente.

Toetust makstakse Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi raames, programmi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda haldab Eesti Instituut.

Täpsem teave: http://ekkm.estinst.ee/sisu/eesti-teemalised-loengud-valismaa-korgkoolis/

2015. aasta sügisvooru tulemused: http://ekkm.estinst.ee/sisu/eesti-teemaliste-kulalisloengute-toetus/


Kontakt:

Eesti Instituut
Katrin Maiste

välisõppe sekretariaadi juhataja

katrin.maiste@estinst.ee

+370 631 4355

Vaata Eesti-teemalised loengud välismaa kõrgkoolis

Palun ütle üks ilus eesti sõna!

Avaldatud Veeb. 16, 2016

Head eesti keele õppijad kõikjal maailmas!

Soovime Teilt küsida, mida arvate eesti keelest, eesti sõnadest, nimedest jne.

Palun täitke küsimustik hiljemalt 1. märtsiks 2016. 14. märtsil tähistatakse Eestis emakeelepäeva, avaldame samal päeval küsitluse tulemused.

Küsimustiku veebilink

http://goo.gl/forms/S3gyN9NZ1s

Vaata Palun ütle üks ilus eesti sõna!

Tasuta õppekohad suvekursustele 2016

Avaldatud Veeb. 12, 2016

Sündmuse kuupäev märts 10, 2016

EKKAV programmi raames pakub Eesti Instituut välisüliõpilastele 2016. aastal tasuta õppekohti Eesti ülikoolide korraldatud eesti keele ja kultuuri suvekursustele.

Tallinna Ülikooli suvekursustele eraldatakse kokku 16 kohta kesktaseme või edasijõudnute kursusele (11.–29. juuli 2016);
Tartu Ülikooli suvekursustele eraldatakse kokku 19 kohta kesktaseme või edasijõudnute kursusele inglise keele baasil (25. juuli–5. august 2016).

Vaata Tasuta õppekohad suvekursustele 2016

Estophiluse stipendium

Avaldatud Veeb. 11, 2016

Ootame 1. märtsiks stipendiumi Estophilus taotlusi.

Stipendiumi Estophilus eesmärk on rahastada välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide magistrantide, doktorantide ning doktorikraadiga uurijate õpinguid ja uuringuid Eestis.


Dokumentide esitamise tähtajad on 1. märts ja 1. oktoober.

Stipendium on mõeldud elamiskulude, õppemaksu ja uurimistööga seotud kulude katmiseks Eestis. Stipendiumi võib määrata korraga üldjuhul viieks ...

» Loe edasi

Vaata Estophilus

Eesti keele e-kursus lastele

Avaldatud Jaan. 20, 2016

Kutsume väliseesti õpetajaid kasutama õppetöös eesti keele e-kursust, mis sobib eel- ja algkoolilastele, kes õpivad tähti ning lugemist. Tegu on testkursusega, mille kohta ootame tagasisidet nii õpetajatelt kui ka lastevanematelt.

Eesti keele 10-tunnine e-kursus on 58aastastele väljaspool Eestit elavatele lastele. Tundide materjal põhineb eesti kooli I kooliastme riiklikul õppekaval ...

» Loe edasi

Vaata Eesti keel emakeelena