Väliseesti koolide võrgustiku tegevusi koordineerib nüüd Eesti Keele Instituut

Alates 2024. aastast koordineerib väliseesti koolide võrgustiku tegevusi Eesti Keele Instituut. EKI viib ellu Keeleprogrammi 2024-2027 tegevusi, et toetada eesti keele õpet väliseesti kogukondades: rahastatakse haridusprojekte, vahendatakse õppematerjale, pakutaksee koolitusi ja levitataksee võrgustiku tegevuste jaoks vajalikku infot.

Väliseesti koolide võrgustiku uus koordinaator on Merike Barborak, temaga saab ühendust võtta e-posti aadressil merike.barborak@eki.ee.