2019/2020 väliseesti koolides eesti keele ja kultuuri õpetamise aruande tähtaeg 15.04.2020.

Aruanne on aadressil: www.ekkm.estnist.ee/toetused/aruanded