Koolide-seltside aasta-aruanne

Eesti Instituut kogub igal aastal andmeid eesti keele ja kultuuri õpetamine kohta üleilma eesti koolides ja seltsides. Andmete põhjal määratakse õppevaratoetusi, saadakse infot, kui palju lapsi, noori ja täiskasvanuid õpib üle ilma eesti keelt, samuti aitab parem ülevaade edastada paremini Eesti teavet välismaal tegutsevate kogukondadeni.


Palun esitage aruanne Eesti Instituudile 15. aprilliks.
Kontakt: keelkultuur@estinst.ee