Väliseesti õpetajate suvekool Tallinnas 4.-6. juulil

Suvekool toimub 4.-6. juulini Tallinnas. 4. juuli päeva algusaeg on hommikul kell 10. Koht täpsustub. Pakume nii eesti keele õpetamist toetavat metoodilist programmi kui osavõttu kultuuriüritusest. Allolevatele teemadele võib lisanduda üllatusesinejaid keeleõppevälistest valdkondadest.


Kokkulepped on olemas järgmiste koolitajatega teemadel (loetelu ei ole loengute järje- ega päevakord)

Piret Päär: Eesti rahvajuttude võlu
Ly Leedu: Vahelduvõpe. Liikumise lõimimine keeletundi
Lea Maiberg: Legendide kasutamine keeleõppes /jutustamisoskuse arendamine
Kristi Kiilu: liikumismängud/muusika/rahvakalender/tähtpäevad
Mare Kitsnik: Õppe mängustamine, erinevate keeletasemetega laste õpetamine samas grupis.
Maris Kolk: Õpetaja väljakutseterohkes keskkonnas
Ingrid Prees: eesti keele õppimisest pakendite kaudu
Hedi Minlibajeva: Teemaraamatute valmistamine – töö raamatutega ühislugemisraamatu kaudu
Ingrid Prees: Aktiivõppemeetodid veebitunnis. Vajadusel võib rääkida ka tehisintellekti kasutamisest keele õppimisel
Anna Sele: Draama/näidend ja keeleõpe
Evelin Laugus: Lõimitud õpe: Sõnavara arendamine ja kinnistamine vaatluste ja õues tegevuste kaudu
Eve Padar: Rahvamängud ja folkloor
Kätlin Kõverik: E-Koolikott

Lisanduvad arutelud, töötoad.

Palun registreeruge 21. juuniks 2023 lingil

Osavõtt koolitusest on tasuta. Pakume lõunasööki, kaetud on kohvipausid. Ööbimine ei ole suvekooli eelarves.

Kohtumiseni!

Lisainfo:Heidy Eskor-Kiviloo
Eesti Instituut Välisõppe juht
E-mail: heidy.kiviloo@estinst.ee
Telefon: +372 51 04454
http://ekkm.estinst.ee