et | en

Haridusprojektid

Rahvuskaaslaste programmist saab väliseesti kogukodades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektidele toetust taotleda kaks korda aastas, mais ja novembris. Projekte rahastab Eesti riik rahvuskaaslaste programmist Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu ning hindab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon. Toetust võivad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:

· eesti keele ja kultuuri (õpetuse) arendamine väliseesti kogukonnas;

· laste- ning keelelaagrite korraldamine asukohamaades;

· õpetajate täienduskoolitus ja metoodiline abi;

· õppereiside korraldamine Eestis;

· logopeediline nõustamine;


Taotlusi oodatakse veebi-taotlusvormi teel.


Haridusprojektide toetuse veebi-taotlusvorm

Haridusprojektide toetuse taotlemise

eeskiri (link) (viimati muudetud 21.03.2016)

projekti eelarvevorm (viimati muudetud 29.09.2014)

projekti kirjeldusvorm (viimati muudetud 01.04.2015)Täiendav teave
Eesti Instituut, Kerttu Jõgi, +372 6314 355 kerttu.jogi@estinst.ee
Haridus- ja Teadusministeerium, Andero Adamson, +372 7350 225 andero.adamson@hm.ee

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas ühe kuu jooksul pärast tähtaega. Konkursile esitatud dokumente ei tagastata.


NB!

· Projektide eelarve koostamisel võetakse aluseks kooliaasta, mitte kalendriaasta.

· Haridusprojektide eelarvest ei kaeta õppevara soetamist (õppevara rahastatakse teisest allikast).

· Abikõlbulikud ei ole toitlustamise, suupistete, toiduainete jms ostmise kulud, nagu ka muud kulud, mis ei ole taotluse eelarves välja toodud.

· Aruannete esitamisel on toetuse saaja kohustatud kinni pidama lepingus sätestatud kuupäevadest.

· Aruandlusel jälgida kuludokumentide kuupäevi! Arvete kuupäevad peavad jääma toetuse kasutamise ajavahemikku.

· Juhendajate töötasu tõendada lepingute ja pangaväljavõtetega, sularahas tehtud väljamaksete puhul kinnitab saaja summa kättesaamist allkirjaga.


Eraldatud haridusprojektide toetuse aruande vormid:

juhend (viimati muudetud 10.04.2013)

sisuline aruanne (viimati muudetud 18.02.2015)

finantsaruanne (viimati muudetud 18.02.2015)

kuluaruande vorm (eraisikule esitamiseks oma asutusele) (viimati muudetud 10.04.2013)

töövõtuleping (asutuse ja eraisiku vahel) (viimati muudetud 14.06.2013)