e-Koolikott

https://e-koolikott.ee/

 

E-Koolikott on keskkond õppematerjalide leidmiseks, avaldamiseks ja õppematerjalidest kogumike komplekteerimiseks. E-Koolikotist leiab e-õppevara alus-, üld- ,kesk- ja kutsehariduse valdkondadest.  Õppevara on enamasti loodud erinevate kasutajate (õpetajad jm spetsialistid) poolt, kuid samuti leiab TLÜ ja teiste kirjastuste, aineekspertide poolt koostatud kogumikke. E-Koolikott on tasuta kasutamiseks kõikidele huvilistele. Seda saavad kasutada õpetajad ja õpilased, et hankida materjali ainetundideks ning muuta õpetamine ja õppimine huvitavamaks. Samuti saavad seda kasutada lapsevanemad, et toetada oma last õppimises. Õppematerjalid on e-Koolikotis struktureeritud vastavalt riiklikule õppekavale.