2018 II

2018. aasta sügisvooru laekus 46 taotlust. Komisjon otsustas toetada neist 44 projekti. Allpool on kokkuvõte toetuse saanud projektidest ja toetussummadest:

Taotluse esitaja Projekti nimetus Eraldatud summa (€)
POOLAASTA VÄLTAVAD PROJEKTID
1 Eesti Kool Põhja-Inglismaal Eesti Kool Põhja-Inglismaal 2019 Jan – Juuli 630
2 Norsk-Estisk forening Eesti kool Oslos kevadsemester 2019 1012
3 Stockholmi Eesti Lasteaed Muusikatunnid lasteaias 360
4 Stockholmi Eesti Huvikool Stockholmi Eesti Huvikool 1800
5 Eesti Kool Hollandis  Eesti Kool Hollandis laste kool 1800
6 Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis – Frankfurdi Eesti Kool Frankfurdi Eesti Kooli regulaarne tegevus 2019 I poolaastal 888
7 MTÜ Animaring Digiaabitsa pilootprojekt 1500
8 Pohjois-Savon Tuglas-seura ry Eesti keele ring 1620
9 Pirkanmaan Tuglas-seura Ry Tampere lastering 960
10 Estonian School in London Eesti Kool Londonis. 2019 kevadpoolaasta 1500
11 MTÜ Välis-Eesti Kultuuri ja Haridusühing Lotte Kool Lõunamaal 540
12 Viktor Kõrveli Ukraina Eesti Selts Viktor Kõrveli Ukraina Eesti Seltsi Keele ja Kultuuri Klubi tegevuse toetus 1000
ÜHEKORDNE PROJEKT
13 Eestikeelse Hariduse Selts 10. üleilmsed väliseesti õpetajate emakeelepäevad Helsingis 7.-10.3.2019 7000
14 Eesti Keeleklubi Göteborgis 10. üleilmsed väliseesti õpetajate Emakeelepäevad Helsingis 350
15 Tallinna Ülikool Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste õppepraktika Helsingi Anni lasteaias. 2260
16 Petseri Lingvistiline Gümnaasium Õppeekskursioon Räpinasse  ja Tartusse 1000
17 Eesti Kool Hollandis EKH õpetajate osalemine emakeelepäevadel 2019 350
18 EÜSL- Kölni Eesti Kool Kölni Eesti Kooli Emakeelepäevad 2019 350
19 Eestikeelse Hariduse Selts Vantaa pöhikoolide eesti õpilaste õppereis Tartusse ja Peipsi-äärde 14. – 16.05. 2019 1500
20 Berliini Eesti Kultuuriselts KAMA / Berliini Eesti Kool Berliini Eesti Kooli (BEK) muusikaõpetaja Maarja Ansorg’i osavõtt Krista Paroli koolitusest 159
21 New Yorgi Eesti Kool Õppematerjali kirjastamine väliseesti koolidele 3000
22 EÜSL- Kölni Eesti Kool Kölni Eesti Kooli muusikaõpetajate koolitus Frankfurtis 160
23 Eestikeelse Hariduse Selts Vantaa noorte õppereis Tartu- ja Peipsi mail 750
24 MTÜ Lõimeleer Lõimeleer 2019: eesti keele ja pärimuskultuuri laager väliseesti lastele 2000
25 Pariisi Eesti Kool – Ecole Estonienne de Paris Pariisi Eesti Kool Keelepäevad ja Kehra Nukk 850
26 Norsk-Estisk Forening 10. üleilmsed väliseesti õpetajate emakeelepäevad Helsingis märts 2019 350
27 Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis Muusika ja keemia töötöad ja õpetajate koolitus Frankfurdi Eesti Koolis 670
28 Arteesia A.s.b.l. Euroopa Eesti Lastekoori laululaagrid XXVII üldlaulupeols 1000
29 Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis – Frankfurdi Eesti Kool Frankfurdi Eesti Kooli öpetajate osalemine emakeelepäevadel Helsingis 7.-10.03.2019. 350
30 Arteesia A.s.b.l. Osalemine emakeelepäevadel Helsingis 300
31 Estnischer Kulturverein in Berlin KAMA e.V. (Berliini Eesti Kultuuriselts) VAIMSE KULTUURIPÄRANDI KOOLITUS BERLIINIS 676
32 Londoni Eesti Kool Teatritrupp Banaanikala külastus etendusega “Muinasjutt kuldsest kalakesest”. 556
33 Estonian School in London Londoni Eesti Kooli emakeelepäevadele sõitmise projekt 350
34 Eesti Selts Belgias Osalemine emakeelepäevadel Helsingis 350
35 Hamburgi Eesti Kool 10. ÜLEILMSED VÄLISEESTI ÕPETAJATE EMAKEELEPÄEVAD HELSINGIS 7.-10.03.2019 350
36 Association Luxembourg-Estonie a.s.b.l. Luksemburgi Eesti Kooli osalemine Helsingi emakeelepäevadel 7-10. märts 2019 350
37 Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool Helsingi emakeelepäevadel osalemine 350
38 Rootsieestlaste Liit/Sverigeesternas Riksförbund Rootsi Eesti keele õpetajate õppepäev Stockholmis 500
KOGU AASTA VÄLTAV PROJEKT
39 Müncheni Eesti Kool Müncheni Eesti Kooli 2018/2019 1800
40 Mikkeli Eesti Klubi Ry  VIRO TOA edasiarendamine 1000
41 Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis- Kölni Eesti Kool Kölni Eesti Kooli muusikaõpetaja 320
42 AnniLa Ry Anni Lasteaia õpetajate ja laste koolitusplaan 1350
43 Viron kulttuuriseura Mihkel ry Eesti keele õpetus eesti koolilastele 1000
44 Virolainen musiikki- ja tanssikoulu ry Helsingi Eesti Muusikastuudio tegevuse toetus 2000
KOKKU: 46961