Evelin Laugus

Õppisin Õpetajate seminaris klassiõpetajaks ja omandasin magistrikraadi kolm aastat tagasi Tartu

Ülikoolis Haridusinnovatsiooni erialal. Kõik oma tööaastad olen veetnud lasteaias: seitse aastat

õpetajana ja viimased kuusteist aastat õppealajuhatajana Tartu Lasteaias Poku. Minu suurim

ülesanne oma ametis on kuulata ja märgata, et siis koos õpetajatega luua inspireeriv keskkond laste

igakülgseks arenguks. Olen uhke, et töötan kesk kivilinna asuvas rohelist oaasi meenutavas lasteaias,

kus õueala ahvatleb nii last kui õpetajat uurima ning avastama õppeaias, soise pokuloduga

raamatukogunurgas, poriköögis või õuesõppeks loodud tarkusekojas. Igal õppeaastal leian võimalusi

kirjutada 2-3 projekti, et rikastada Poku laste õpikeskkonda talukülastuste, looduskeskuste

õpiprogrammide, ürituste ja loov-, digi- või uurimuslike õppevahenditega. Joondun igapäevaselt

veendumusest, et iga jagatud põnev kogemus või idee, mis suudab inspireerida kasvõi ühte õpetajat

võib muuta päris paljude laste lapsepõlve. Oma veendumusi viin ellu ja jagan Poku lasteaia kogemusi

aktiivse Eesti Lasteaednike Liidu liikmena ning mitmetes lasteaednikele mõeldud võrgustikes.

Õuesõpet propageeriva lasteaiana kutsusime ellu sotsiaalmeedia võrgustiku, FB-s, õuesõpe lasteaias,

mille administreerimisega tegeledes jagame Pokude kogemusi ja ammutame inspiratsiooni teiste

ideedest.

Minu vabale aja annavad voogu aiatööst mullased näpud, suvine raamatuklubi aiaterrassil koos

aurava kohvitassi ja teismelise tütrega, sõpradega looduse rüpes viibimine ning kiirrongina liikuvad

loovad ideed.