Keeleõpe

Õigekirjagurmaan Kert Kask räägib teemal: Kommunikatsioon lihtsas keeles.
Aabits – Ruth Raudsep  teeb ülevaate erinevate kirjastuste aabitsate-töövihikute ja õppevara kohta, mille abil algklassides eesti keelt õpetada. Ruth Raudsep on olnud kauaaegne eesti keele õpetamise metoodik Vanalinna Hariduskolleegiumis, õpetaja Kohila Mõisakoolis ning õppealajuhataja Püha Miikaeli Koolis.
Lastekirjandus õppematerjalina. Kohtumine kirjanik Margit Salustega, kes on kirjutanud lastele raamatud: „Kui suur on väike“, „Tunnete karussell“, „Kõik tööd on head 1 ja 2“, „Aia lood on sellised“, „Asja lood on sellised“, „Ants ja auto“, „Kuidas tekkisid aastaajad“, „See Senni“.
Maria Lee Liivak (Eesti Instituut) räägib kolmandast üleilmsest eesti keele nädalast KeelEst.
1. Eesti Instituut on ette valmistanud väikese tekstikogu eesti autorite luuletuste ja lühikeste näidenditekstidega.
2. Kogume kokku eesti keele teemalisi veebimänge ja muid lustlikke rakendusi. 
3. Korraldage keelenädala jooksul (4.-10. oktoober) või selle lähiümbruses mõni oma sündmus või osalege virtuaalsetel keelemänguõhtutel.
Maili Liinev (MTÜ Hooling ja MTÜ Eesti Lugemisühing) toob meieni teema: “Kuidas hoida lapse lugemisrõõmu-ja huvi- praktilised näited lugemispesast ja lugemisjoogast.” 
Kuidas motiveerida teismelisi eesti keelt õppima – Igor Kaasik (Vanalinna Hariduskolleegium)
Eesti keele õppest läbi teatrimängu – Sirle Sööt (Stockholmi Eesti Huvikool)
Uuemat eesti lastekirjanduses – Jaanika Palm (Eesti Lastekirjanduse Keskus)
Piret Soodla (Tallinna Ülikool, Kaasava hariduse ja eripedagoogika kaasprofessor): Lugemisstrateegiate õpetamine tekstidest mõistmise oskuse arengu toetamiseks.
Külliki Tõnisson (Vanalinna Hariduskolleegiumi Kunstikool) Kunst ja keeletund: Puud ja nende lehed, kuidas kunsti kaudu eesti keeles erinevaid liike tundma ja teadma õppida.
Julia Faizullova (NinaZavrik – minu kakskeelne laps) – Käsikäes – mäng ja keel
Kohtumine lastekirjanikuga – Heli Illipe-Sootak
Ruth Raudsep (Kohila Mõisakool) – Õppematerjalid: Eesti ajaloo ülevaatlik kursus ja Eesti loodusega seonduv kuni VI klassini – eesti keele praktiline õpe loodusõpetuse ja ajaloo kaudu

Anneliis Kõiv (Raplamaa Noored) – Mäng on väikese inimese töö ehk tunne lihtsate asjade võlu.

Alice Aleksandridi (Free Flow Studio) – Siiras vs stereotüüpne emotsioon – kuidas märgata ja rakendada õppeklassis (Eesti Laulu näitel)
Kahetunnises loeng-töötoas annab kirjandusterapeut ja luuletaja Berit Kaschan ülevaate sellest, mis on kirjandusteraapia ja kuidas sellealaseid teadmisi koolitundides kasutada võiks. Teeme ka mõned kõigile jõukohased lustakad loovkirjutamise harjutused, mida hiljem kasutada saab. Jätame aega aruteluks.
Ly Leedu (Multilingua keelekeskuse metoodika ja eesti keele õpetaja, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse liige) – „Lauamängude teemapõhine kasutamine A tasemel“.
Eha Jakobson (Unipiha kool) – „Vaikne raamat“ (meetod, mida kasutada liitklassis).
Jan Kaus –„Identiteet ja kirjandus“
Epp Vodja (Junior Achievement Eesti) – „Keeleõpe ettevõtlusõppe kaudu alates algklassidest gümnaasiumini“.
Indrek Koff (kirjanik ning tõlkija) –„Keele liigutamine – kuidas üks asi võib teiseni viia“
Kadi Kivirand (Eesti Rahvusringhääling) – „Keeleõppel abiks – portaalid Lasteekraan ning Jupiter“

Lyosha Razin
Aktiivõppemeetodid eesti keele õpetamisel online’is. Lyosha Razin, Keelekeskus GAME.
Vajuta SIIA video vaatamiseks