Kristi Kiilu

Olen lõpetanud koorijuhtimise prof. Kuno Arengu klassis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, kaitsnud teadusmagistrikraadi kasvatusteadusetes Tallinna Ülikoolis ning doktorikraadi Helsingi Ülikoolis. Töötan Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikakasvatuse professorina, juhatan Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoore ning jagan muusikaarmastust koolieelikutele “Sipsiku” lasteaias.

Minu poolt jagatavad laulud ja tantsud, aga ka jutud ja teod on kõik kantud sügavast veendumusest, et muusika ja muusikaga tegelemine loob meid endid, meie kultuuri ja identiteeti. Muusika aitab meil õppida sõnaselgeid asju, aga ka tunnetada seda, mille jaoks sõnu ei pruugigi vaja olla.