Lea Maiberg

Olen igapäevaselt ümbritsetud eesti keelest, selle õppimisest ja õpetamisest olgu

tegemist ema-, riigi- või salakeelega. Töötan eesti keele kui teise keele õpetajana

Tallinna Tähekese lasteaias, koolitan keeleõpetajaid ning kirjutan õpikuid ja

materjale. Töö on mind viinud lasteaedadesse Saaremaale ja Barcelonasse, Tartu ja

Tallinna Ülikooli auditooriumidesse ning suvelõkete äärde Värskasse ja New Yorki.

Näen, et tõhus keeleõpe on huvitav, aktiivne ja jõukohane kõigile. Õpetades olen

oma õpilastelt palju õppinud ja tegevuste ning meetodite valimisel püüan lähtuda

õppija vajadustest. Olen õnnelik, et saan tegeleda sellega, mis mulle pakub rõõmu.