Rahvuskaaslaste programm

Eesti toetab välismaal elavaid eesti juurtega inimesi eelkõige rahvuskaaslaste programmi kaudu.

Uudiseid välismaal elavatele eestlastele vahendatakse infoportaali Rahvuskaaslased välismaal kaudu https://www.hm.ee/et/rahvuskaaslased/.

Eesti Instituudi kaudu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel saadetakse õppevara välismaal tegutsevatele Eesti koolidele ja seltsidele. Viimastel aastatel on tellimuste arv aina suurenenud, sest uusi koole ja seltse tuleb pidevalt juurde. Õppevara tellimusi võetakse üldjuhul vastu kevadel, vastavalt tellimustele saadetakse raamatud, õpikud jm õppevara koolidele enamasti augustis-septembris Välisministeeriumi abil.

Õppevara nimekirjaga saab tutvuda õppevara tellimise keskkonnas.

http://ekkm.einst.ee/tellimiskeskkond/

Samuti on asutud toetama rahvuskaaslaste programmi raames väliseesti kogukondade haridusprojekte, mis aitavad säilitada välismaal elavate eestlaste emakeelt. Lisateave lea.kreinin@estinst.ee

Rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide toetuse taotlemise eeskirja vaata siit.