Identiteet. Rahvus. Ajalugu

Presidendi abikaasa

Sirje Karis töötas 1974-1981 Tartu Ülikooli Raamatukogu filosoofiaraamatukogu koguhoidjana, 1981-2000 Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi teadurina, peavarahoidjana, restaureerimisosakonna juhatajana ning museoloogina. Seejärel töötas ta Tartu Linnamuuseumi arendusdirektorina 2000-2001 ning direktorina 2002-2005.

Sirje Karis oli Eesti Ajaloomuuseumi direktor 2006-2018. Sellel ajal renoveeriti muuseumi Suurgildi hoone ning Maarjamäe kompleks ja  loodi uued püsiekspositsioonid, samuti ehitati uus hoone Filmimuuseumile, kus tutvustatakse filmitegemise protsessi ja eesti kino ajalugu. Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone sai 2014. aastal esimesena Eestis Euroopa kultuuripärandi märgise, mille eesmärgiks on tõsta esile Euroopa ühtsust, arengut ja ühiseid väärtusi rõhutavaid paiku. Eesti Ajaloomuuseumi puhul tõstis rahvusvahelistest sõltumatutest ekspertidest koosnev žürii esile muuseumi professionaalset meeskonda ning selget nägemust, mismoodi jõuda üha laiema publikuni.

Alates 2018. aastast kuni 2022 juunini oli Sirje Karis Tartu Linnamuuseumi direktor.

Ta on Eesti Muuseumiühingu ja ICOM-i (International Council of Museums) Eesti Rahvuskomitee liige. Sirje Karis on toimetanud juhendeid „Kogude hoolduse taseme hindamine“ (2008) ja „Kostüümide ja tekstiilide hooldusjuhend muuseumidele“ (2007) ning osalenud „ 21. sajandi Eesti muuseumid. Arengu põhisuunad 2006–2015“ koostamise töögrupis.

Sirje Karis on SOS Lasteküla patroon, Tartu Ülikooli sihtasutuse patroon, SA Sünnitusmajade Fondi patroon, Eesti Rahva Muuseumi nõukoja esimees, Tartu Ülikooli rahvusmõtte auhinna komisjoni liige ja osaleb Rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektide komisjoni töös.

Ta on olnud Reformatsioon 500, EELK 100 ja Eesti Vabariik 100 töögrupi liige, aasta muinsuskaitsja muuseumis komisjoni liige, Eesti Rahva Muuseumi nõukoja liige, Muuseumiroti hindamise komisjoni liige, Tallinna Tehnikaülikooli Muuseumi nõukogu liige, Eesti Tuletõrjemuuseumi nõukogu liige, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi nõukogu liige, Tartu Ülikooli Muuseumid nõukogu liige, Kultuuriministeeriumi juures asuva Muuseuminõukogu liige, Tartu Oskar Lutsu nim. Linnaraamatukogu nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi nõukogu liige ja SA Tartu Kultuurkapital nõukogu liige ja Viljandi  muuseumi nõukogu liige.