Koolitussari: “Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal 19” 5. juunil 2023

Eesti Instituut korraldab üheksateistkümnenda koolituse sarjast “Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal” 5. juunil 2023 kell 16:00-18:00 Eesti aja järgi Zoomi keskkonnas.

Koolitus on tasuta, seda pakutakse üleilma eestlastele koostöös EV Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Palume registreeruda koolitusele hiljemalt 5. juunil kell 14.00 Eesti aja järgi.
REGISTREERIMISVORM

5. juuni 2023 koolituse kava      

16.00-17.00 Hendrik Relve “Eesti looduse erijooned maailma looduse taustal”

17.00 – 18.00 Lea Maiberg Võtteid tõhusaks keeleõppeks

18.00 – 18.20 Katariina Jaenes: Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik (ÜENV)

Hendrik Relve
Lea Maiberg
Katariina Jaenes

Koolitussari: “Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal 18” 10.mail 2023

Eesti Instituut korraldab kaheksateistkümnenda koolituse sarjast “Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal” 10. mail 2023 kell 16:00-18:30 Eesti aja järgi Zoomi keskkonnas.

Koolitus on tasuta, seda pakutakse üleilma eestlastele koostöös EV Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Palume registreeruda koolitusele hiljemalt 10. malil kell 14.00 Eesti aja järgi.
REGISTREERIMISVORM

10. mai 2023 koolituse kava      

16.00-17.00 Maarja Vaino (Tallinna Kirjanduskeskuse direktor) – „Kultuurikeha“ – mida tähendab kultuur ühtse kehandina, aga ka sellest, miks kultuur on kehaline nähtus.

17.00 – 18.00 Ilmar Tomusk , kes on nii Tallinna Keskraamatukogu Järje Hoidja ning Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat, räägib enda loomingust, mida väiksed eestlased loevad Soomest Austraaliani

18.00 – 18.20 Õpetajalt õpetajale:  Kristiina Adekunle  – Eesti kooli Põhja-Inglismaal

18.20-18.30 Küsimused-vastused-teated

Koolitussari: “Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal 17” 19. aprillil 2023

Eesti Instituut korraldab seitsmeteistkümnenda koolituse sarjast “Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal” 19. aprillil 2023 kell 16:00-18:30 Eesti aja järgi Zoomi keskkonnas.

Koolitus on tasuta, seda pakutakse üleilma eestlastele koostöös EV Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Palume registreeruda koolitusele hiljemalt 19. aprillil kell 14.00 Eesti aja järgi.
REGISTREERIMISVORM

19. aprill 2023 koolituse kava      

16.00-16.45 Kadi Kivirand (Eesti Rahvusringhääling) – „Keeleõppel abiks – portaalid Lasteekraan ning Jupiter“

16.45 – 17.10 Natalja Kitam (Multikey) – “Multikey Online School on keelekool ja keelepraktika võrgustik. Hoiame ilusat eesti keelt nii kodumaal kui välismaal”

17.10 – 17.30 Liis Vääna (KideoCall) – „KideoCall – et arendada väikelaste eesti keelt, vähendada passiivset ekraaniaega ning toetada peresid“

17.30 – 17.50 Õpetajalt õpetajale: Trondheimi Eesti kool – Kadri-Liis Wist ning Helen Ananiassen

17.50 – 18.15 Õpetajalt õpetajale: Alicante Euroopa kool – Reet Vahemets

18.15-18.30 Küsimused-vastused-teated

Koolitussari: “Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal 16” 28.märtsil 2023

Eesti Instituut korraldab kuueteistkümnenda koolituse sarjast “Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal” 28. märtsil 2023 kell 16:00-18:30 Eesti aja järgi Zoomi keskkonnas.

Koolitus on tasuta, seda pakutakse üleilma eestlastele koostöös EV Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Palume registreeruda koolitusele hiljemalt 28.märtsil kell 14.00 Eesti aja järgi.
REGISTREERIMISVORM

28. märtsi 2023 koolituse kava

16.00-16.45 Epp Vodja (Junior Achievement Eesti) – „Keeleõpe ettevõtlusõppe kaudu alates algklassidest gümnaasiumini“.

16.45 – 17.45 Indrek Koff (kirjanik ning tõlkija) –„Keele liigutamine – kuidas üks asi võib teiseni viia“

17.45 – 18.15 Õpetajalt õpetajale: Elina Männi, Triin Vihur, Annaliisa Asveit ja Kristina Benson (Londoni Eesti Kool)

18.15-18.30 Küsimused-vastused-teated

Epp Vodja
Indrek Koff
Triin Vihur, Annaliisa Asveit, Kristina Benson
Elina Männi

Emakeelepäevad Chicagos 26.-29. mai 2023

Nelja päeva kavas on arvukalt esinemisi keeleõppe aktiivõppemeetodite teemadel, keeleõppe metoodikast, loovusest, psühholoogiast, väliseesti koolide tulevikust, identiteedist. Toimub teatrietendus ning kontsert. On üllatusesinejaid!

Oodatud on nii õpetajad, mänguringide juhendajad, lasteaedades toimetajad, lapsevanemad, huvilised, kõikide välis-Eesti organisatsioonide ja kogukondade esindajad, kus küll on Eesti lapsi, ent veel ei ole õpirühma või kooli avatud. Ehk saate Chicagos innustust, et oma eesti keele huviring avada.

Registreerumisinfo: https://forms.gle/DbyzUav7jXEx5igL9
Registreerumine kuni 14.05.2023.

Kõikide USA koolide õpetajate osavõtumaksu tasub Üliõpilaste Toetusfond USA-s.

26.05 reede

Ennelõuna

10.00 Kohtume ja tutvume

11.00 Emakeelepäevade avamine

 • Kuidas networkida (välis)eesti kooli kui keelekeskkond ei ole emakeelne. Motivatsioon ning motiveerimine – Hendrik Agur (Kohtla-Järve Gümnaasium)
 • Küsimused-vastused

Pärastlõuna

 • Mängud ja tegevused, mis toetavad lugema õppimist – Jelena Sepp (Huvi OÜ)
 • Kuidas õpetada (keelt) loovtegevuste kaudu – Alice Aleksandridi (Free Flow studio)
 • Lühifilm 2022 sügisel Chicago, Bostoni ja New Yorki Eesti koolidest /kommentaaridega
 • Vestlusringid

Teatriõhtu

David Harrower „Musträstas“ (Hendrik Toompere, Ester Kuntu, Johan Elm)


27.05 laupäev

Ennelõuna

 • Keeleõppe aktiivmeetodid – Lea Maiberg (HARNO, Salakeele õpiku autor)
 • Laulumängud ja õpe muusika kaudu – Kristi Kiilu (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)
 • Küsimused-vastused

Pärastlõuna

 • Kuidas õpetajana jõuda koostööni (lahutatud) lapsevanematega. Kuidas kaitsta enda psüühikat väljakutseterikkas keskkonnas. Kuidas olla nõudlik sõber – Maris Kolk (Neomind)
 • Keeleõpe-õuesõpe – Evelin Laugus (Õuesõppe propageerija, Poku Lasteaed Tartus)
 • Vestlusringid: väliseesti koolide tulevik, identiteedi hoidmine, loovtegevused ja keeleõpe, lapse ja vanema toetamine psühholoogi pilgu läbi, keeleõppe metoodilised võtted

Õhtu

Nele-Liis Vaiksoo, Ingmar Erik Kiviloo, Uku Suviste kontsert


28.05 pühapäev

Ennelõuna

 • (Võõr)keeleõpe kui klassis on teismelised – Anu Petermann (Audentes IB ja E-gümnaasium)
 • Õpilase ülemäärane ärevus: lapse toetamise võimalused ja turvaline toimetulek – Maris Kolk (Neomind)

Pärastlõuna

 • Noore eestlase toetamine. Vajadused ja võimalused – Heidy Eskor-Kiviloo (Eesti Instituut)
 • Laulumängud ja tähtpäevad – Kristi Kiilu (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)
 • Vestlusringid: väliseesti koolide tulevik, identiteedi hoidmine, loovtegevused ja keeleõpe, lapse ja vanema toetamine psühholoogi pilgu läbi, keeleõppe metoodilised võtted.

Paralleeltegevused Chicago Eesti kooli lastele:

 • õuesõpe – Evelin Laugus
 • tants – Alice Aleksandridi
 • muusika – Kristi Kiilu
 • muinasjututund – Ester Kuntu, Hendrik Toompere
 • keeleõpe – Anu Petermann, Jelena Sepp, Lea Maiberg

Vaba õhtu linnas


29.05 Esmaspäev

Ennelõuna

 • Vabavaralised lahendused veebis. Kuidas siduda noorte tehnoloogiahuvi keeleõppega
 • Kuidas jõuda mitte-eestlasest lapsevanemani – Hendrik Agur (Kohtla-Järve Gümnaasium)
 • Kokkuvõtvad temaatilised sõnavõtud kõikide esinejate poolt.

Põhja-Ameerika ja Kanada koolide pikaaegsete õpetajate tunnustamine

Chicago ekskursioon huvilistele

Ootame Teid!

ESINEJAD:

MUUSIKA JA TEATER:
KORRALDAJAD JA MEESKOND:

TOETAJAD

Küsitlus õpetajate suvekooli kohta. Tähtaeg 26. märts

Palun vastake järgmistele küsimustele, et oleks võimalik otsustada millal ja kas 2023.a. Eestis õpetajate koolitust suvel korraldada. Juhul kui sel suvel koolituse vastu on piisav huvi, siis toimuksid nad pigem Tallinnas. 2024.aastal oleme planeerimas Emakeelepäevi Alicantes ning suvekoolitust Eestis.

Palun saatke oma vastused 26. märtsiks.

Tänan!

Küsitluse LINK

Olulised kuupäevad 2023. aastal

17.-19. märts Emakeelepäevad Pariisis LINK

28. märts – Zoomkoolitus

12. aprill – haridusprojektide taotlusvooru tähtaeg LINK

15. aprill – koolide-seltside aastaaruannete tähtaeg LINK

19. aprill – zoomkoolitus

30. aprill – laste ja noorte loovtööde konkursi tähtaeg LINK

5. mai – Chicagos toimuvate Emakeelepäevade registreerimistähtaeg LINK

10. mai – zoomkoolitus

26.-29. mai – Emakeelepäevad Chicagos LINK

5. juuni – zoomkoolitus

10. juuni – Keelekümbluslaager “Loovus&Loodus” registreerimistähtaeg LINK

30. juuni – õppevara tellimuste tähtaeg

Juuni lõpp – juuli algus – võimalik paaripäevane suvine koolitus Tallinnas. Täpsustub küsitluse põhjal kas on huvilisi.

31.juuli – 6. august – Keelekümbluslaager “Loovus&Loodus” Chicagos LINK

Loovkonkursid lastele ja noortele – ootame kaastöid 30. aprilliks

„Minu vanavanemate lugu“

Ahoi noored! Siin on teie võimalus võtta kätte telefon ning helistada oma vanaemale-vanaisale kas siis lähedal või kaugel, kas Eestis või Ameerikas või hoopis mõnes muus riigis. Räägi, küsitle, tee oma jutuajamisest kokkuvõte jutuna, luuletusena või isegi koomiksina. Kui vahemaa ei ole pikk, võid neile külla sõita ning intervjuu filmiklipina esitada.

Jätame töö vormi vabaks – jutuke, koomiks, videoklipp, luuletus või ükskõik mis muu sind huvitav viis.

„Minu kodulinn kui ma oleksin siin turist“

Mida tahaksid oma eakaaslastele laias maailmas tutvustada oma kodulinnas? Mille poolest on ta parim, kuulsaim, armsaim, lahedaim? Tee lühike ja lööv videoklipp ning pane teele!

Parimaid töid näitame 26.-29. maini Chicagos toimuvatel Emakeelepäevade programmi kestel ettekannete vahepeal.

Auhindadeks mängud, raamatud, kunstitarbed.

Lahenda lugu loovalt -> tähtis on sõnum ja mõte ->filmi kuni 2 min -> lae Youtube’i üles ja saada meile link: keelkultuur@estinist.ee

Kirjatööd, koomiksid on samuti oodatud: keelkultuur@estinst.ee

Iga töö juurde lisada e-kirjas osavõtja nimi, vanus, e-maili aadress, linn ja riik, kust autor tuleb. Kui on juhendatud töö, siis ka juhendaja nimi ja e-maili aadress.

Lisainfo: Heidy Kiviloo heidy.kiviloo@estinst.ee
Konkursi korraldab Eesti Instituut